Nieuws

30 JUL

Studiegidsen nieuwe opleidingen Sint-Janscentrum beschikbaar

Je geloof verdiepen? Altijd al theologie willen studeren? Dat kan nu in ’s-Hertogenbosch. Aan het Sint-Janscentrum starten in september nieuwe opleidingen.

Het Sint-Janscentrum is het vormingshuis van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Al dertig jaar worden daar jonge mannen opgeleid en voorbereid op de wijding tot priester of permanent diaken. Menig gelovige heeft er uit persoonlijke interesse of met het oog op het parochiële vrijwilligerswerk deelgenomen aan cursussen of bezinningsdagen. Vanaf komend studiejaar worden de deuren verder opengezet voor de vorming van leken (gelovigen die geen sacramentele wijding hebben ontvangen).

Minor en major
Het Sint-Janscentrum biedt een kerkelijk erkende studie in de Godsdienstwetenschappen (vaak aangeduid als theologie). Dit is een deeltijdopleiding in twee vormen: een lichte (minor) en een zwaardere (major) variant. De minor duurt vijf jaar en bestaat uit jaarlijks dertien collegedagen en twee bezinningsdagen, telkens op zaterdag. De majorvariant duurt zes jaar en omvat jaarlijks maximaal vierentwintig collegedagen en twee bezinningsdagen.

De minor-variant vormt samen met een programma van geestelijke-pastorale vorming, de catechistenopleiding. Een opleiding voor praktiserend rooms-katholieken die gezonden worden om kartrekker te zijn in de missionaire omvorming van de eigen parochie; of anders gezegd: om handen en voeten te geven aan de missionaire uitdaging waartoe Mgr. De Korte in de notitie Samen bouwen in vertrouwen oproept.

Gezamenlijke colleges
De minor-variant van de opleiding Godsdienstwetenschappen wordt ook ingezet voor de vernieuwde diakenopleiding. Nieuw is onder andere dat de studenten die een wijding tot permanent diaken ambiëren samen met studenten van de catechistenopleiding en opleiding Godsdienstwetenschappen colleges volgen.

De duur van zowel de catechisten – als de diakenopleiding is vijf jaar. De geestelijke-pastorale vorming wordt in de loop van die vijf jaar steeds meer toegespitst op de werkzaamheden en spiritualiteit van respectievelijk de (onbezoldigde) catechist en de (onbezoldigde) permanente diaken.

Studiegidsen
Voor alle drie de opleidingen zijn de studiegidsen beschikbaar. Die zijn hier te downloaden:

Studiegids Opleiding Godsdienstwetenschappen:STUDIEGIDS locatie SCJ - def.pdfSTUDIEGIDS locatie SCJ - def.pdf

Studiegids Catechistenopleiding: STUDIEGIDS catechistenopleiding locatie SCJ - def.pdfSTUDIEGIDS catechistenopleiding locatie SCJ - def.pdf

Studiegids Diakenopleiding: STUDIEGIDS diakenopleiding locatie SCJ - def.pdfSTUDIEGIDS diakenopleiding locatie SCJ - def.pdf

 

30-07-2018