Nieuws

29 JUN

Sluiting Joanneskerk Oisterwijk opgeschort

Bisschop Gerard de Korte heeft de sluiting van de Joanneskerk in Oisterwijk tot nader order opgeschort. Hij geeft daarmee gehoor aan een verzoek van de Congregatie voor de Clerus in Rome.

De bisschop heeft bij decreet van 6 maart besloten om de Joanneskerk per 1 juli aan de eredienst te onttrekken. Met dat besluit gaf hij gevolg aan de wens van het parochiebestuur om de liturgie in Oisterwijk te concentreren in de Petruskerk.

Beroep
Enkele parochianen hebben tegen het decreet beroep aangetekend bij de Congregatie voor de Clerus. Die heeft de bisschop bij brief van 28 juni verzocht om de uitvoering van het decreet op te schorten. De Congregatie geeft aan meer tijd nodig te hebben om tot een afgewogen oordeel te komen.

De opschorting impliceert dat de Joanneskerk tot nader order een van de kerken blijft van de Sint Jozefparochie. Pastoor de Meyer zal als eindverantwoordelijke voor de liturgie een rooster maken voor de weekendliturgie waarin ook de Joanneskerk wordt opgenomen.

Voor aanstaande zondag 1 juli stond een sluitingsviering gepland in de Joanneskerk. Die gaat door als reguliere viering. Het parochiebestuur zal tijdens de viering een mededeling doen over de opschorting van de sluiting.


 

29-06-2018