Nieuws

19 JUN

Voorlichtingsbijeenkomst SchuldHulpMaatje op 27 juni

​SchuldHulpMaatje helpt mensen met financiële problemen. Samen met de kerken kan zij mensen met schulden vinden, bereiken en helpen. In samenwerking met het Bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert SchuldHulpMaatje op woensdagavond 27 juni op het bisdomkantoor een voorlichtingsavond voor parochies en gemeentes.

1 op de 5 Nederlanders heeft financiële problemen, zo blijkt uit cijfers van het Nibud. Deze mensen komen niet meer rond elke maand, en schulden lopen elke maand verder op. Mensen met financiële problemen raken het overzicht kwijt. Vaak gaat het van kwaad tot erger. Zonder hulp komen zij steeds verder in de problemen.

Financiële vrijheid
SchuldHulpMaatje – een initiatief van de kerken in Nederland - wil deze mensen helpen, op weg naar financiële vrijheid. Overbesteding is één van de oorzaken, maar ook verlies van inkomen, (langdurige) ziekte en echtscheiding zijn belangrijke kruispunten in het leven die vaak leiden tot financiële problemen.

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot maatje. Samen met een maatje gaan mensen aan de slag met hun probleem. Door te luisteren, handvatten aan te reiken en een wegwijzer te zijn, helpt de organisatie mensen om weer inzicht en overzicht in hun financiën te krijgen.

Wat kan de parochie doen?
Ook in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch wil SchuldHulpMaatje mensen met financiële problemen helpen. Welke rol kunnen parochies spelen bij het vinden, bereiken en helpen van mensen met schulden? Die vragen komen aan de orde op een voorlichtingsbijeenkomst op woensdagavond 27 juni. Daar wordt ook toegelicht hoe groot het probleem is in onze regio, wat SchuldHulpMaatje doet en wat andere organisaties doen op het gebied van schuldhulpverlening.

Wanneer: woensdag 27 juni 2018. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur; aanvang 20.00 uur; afsluiting rond 21.30 uur.

Plaats: Bisdomkantoor, Parade 11, ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden: per mail bij dhr. Gerald van Dijk, gerald.van.dijk@schuldhulpmaatje.nl

Meer informatie: www.schuldhulpmaatje.nl

 

19-06-2018