Nieuws

18 JUN

Veel interesse voor de nieuwe opleidingen

Zaterdag 16 juni werden op het Sint-Janscentrum drie nieuwe opleidingen gepresenteerd: de opleiding Godsdienstwetenschappen, de vernieuwde diakenopleiding en de catechistenopleiding.
Hoeveel personen zich als student inschrijven, weten we pas in september. Het aantal geïnteresseerden was in ieder geval hoopgevend.


Website Open Huis 16 juni - Mgr.jpgMgr. De Korte refereerde in zijn openingswoord aan hetgeen hij in zijn notitie ‘Samen bouwen in vertrouwen’ schreef . Hij sprak o.a. over het subsidiariteitsbeginsel, waarmee hij aangaf dat er in het verleden wellicht veel door het bisdom werd geregeld en gedaan, dat door parochies zelf gedaan kan worden en ook bij de parochies hoort. Een aantal beleidsvoornemens is bedoeld om bepaalde taken en verantwoordelijkheden terug te leggen bij de parochies. Andere voornemens hebben te maken met taken waar parochies niet aan toekomen of die boven-parochieel zijn en waar een opdracht voor het bisdom ligt. Het opleiden van gelovigen om in parochies mee de pastorale kar te gaan trekken, behoort tot die laatste categorie.

Hier kunt u de beleidsnotitie 'Samen bouwen in vertrouwen'inzien.


Website Open Huis 16 juni -studierector.jpgDe heer van Reeth, studierector van het seminarie, nam ons mee naar het Tweede Vaticaans Concilie. Een concilie dat vaak aangeduid wordt als een pastoraal concilie, ter onderscheiding van dogmatische concilies zoals in de tijd van de Kerkvaders. Dit mag genuanceerd worden: ook het Tweede Vaticaans Concilie is dogmatisch. Hij illustreerde dit aan de hand van een citaat uit de Catechismus van de katholieke Kerk, waar gesproken wordt over ‘de bovennatuurlijke geloofszin van geheel het volk, vanaf de bisschoppen tot aan de eenvoudigste leken-gelovigen’. Niet alleen de priesters, ‘alle gelovigen hebben deel aan het verstaan en het doorgeven van de geopenbaarde waarheid’. De opleiding Godsdienstwetenschappen staat in dit kader. Het betreft een deeltijdopleiding, met collegedagen op zaterdagen, en te volgen in twee varianten: een lichte minor-variant en een zwaardere (langere) major-variant.

studiegids opleiding godsdienstwetenschappen

- formulier aanmelding Opleiding Godsdienstwetenschappen

Website Open Huis 16 juni -pauze.jpgMevrouw Kleinpenning (medewerkster van het bisdom) ging na een korte pauze, waarin de uitgereikte studiegids door menigeen gretig bestudeerd werd, verder met een toelichting op de pastorale opleidingen: de diakenopleiding en de catechistenopleiding. Het betreft opleidingen met een duur van vijf jaar voor onbezoldigde pastorale krachten. Het programma van beide opleidingen bestaat uit een lesgedeelte (de vakken van de minorvariant van de opleiding Godsdienstwetenschappen) en een traject van geestelijke pastorale vorming. Het lesgedeelte alsook de eerste twee jaar van de geestelijke-pastorale vorming volgen de studenten samen. Vanaf het derde jaar wordt de geestelijke-pastorale vorming toegespitst op het diaconaat of het catechist zijn. Voor beiden is immers een specifieke opdracht voorzien: die van het christelijk dienstwerk en die van de missionaire omvorming van de parochie.

- folder catechistenopleiding

- formulier aanmelding catechistenopleiding

Het studiejaar voor de opleidingen wordt geopend op zaterdag 1 september.

 

 

18-06-2018