Nieuws

14 JUN

Sint-Janscentrum presenteert nieuwe opleidingen

​Zaterdag 16 juni houdt het Sint-Janscentrum in de ochtend OPEN HUIS. Het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch is bij velen bekend als opleidingshuis voor priesters en diakens, en als vormingshuis voor geïnteresseerde, gelovige leken. De deuren van het Sint-Janscentrum worden verder opengezet.

Het Sint-Janscentrum biedt vanaf komend studiejaar iedereen die maar meer wil weten over de achtergronden van het katholieke geloof een vijfjarige theologie-opleiding aan, of zoals het formeel heet: een opleiding Godsdienstwetenschappen. Het is een opleiding in deeltijd, op zaterdagen.

Keuze:
Studenten die een ambt als diaken of een zending als catechist ambiëren, volgen naast deze opleiding ook nog een traject van geestelijke- en pastorale vorming.
Voor studenten die deze ambitie niet hebben, maar wel het verlangen om nog meer te studeren, zijn er ook mogelijkheden. Wat die mogelijkheden op het Sint-Janscentrum precies zijn, hangt allereerst af van het aantal personen dat interesse in deze stevige opleiding heeft. Alle opleidingen worden zaterdag 16 juni, van 10.00 tot 12.00 uur, gepresenteerd.

Programma:
Vanaf 09.45 uur staat er koffie en thee klaar.
Om 10.00 uur is er een woord van welkom en zal Mgr. Gerard De Korte vertellen waarom hij het zo belangrijk vindt dat er een breed opleidingsaanbod in het bisdom is.
Aansluitend zal de studierector van het seminarie, de heer Jan van Reeth, vertellen over de opleiding Godsdienstwetenschappen en de verschillende vormen van deze opleiding.
Daarna is er gelegenheid om hier vragen over te stellen en nog een kop koffie of thee te drinken.
Om circa 11.00 uur zal mevrouw Ellen Kleinpenning informatie geven over de diaken- en catechistenopleiding, alsook over het nieuwe cursusaanbod van het vormingscentrum.
Vervolgens is er weer gelegenheid tot stellen van vragen en zijn er een studiegids, een jaarprogramma en cursusfolders beschikbaar.

Welkom:
Aanmelden is niet nodig.
Het Sint-Janscentrum is gelegen schuin achter de kathedraal, Papenhulst 4 in ’s-Hertogenbosch.

 

 

 

14-06-2018