Nieuws

29 MEI

Extra intentie bij de voorbede op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018

​Op dinsdag 5 juni herdenken onze hulpbisschop, Mgr. Robertus Mutsaerts en Mgr. Cornelis van den Hout, tot vorig jaar onze vicaris-generaal en thans bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, dat zij vijfentwintig jaar geleden in de Bossche kathedraal uit handen van Mgr. Ter Schure de priesterwijding ontvingen.

Mgr. De Korte stelt het op prijs wanneer tijdens de vieringen van komende zondag (zaterdag 2 en zondag 3 juni) in alle kerken van ons bisdom voor beide jubilarissen wordt gebeden.
Hiertoe beveelt hij u onderstaande intentie aan die kan worden opgenomen in de voorbede.
Biddend mogen wij ons verbonden weten met onze hulpbisschop en onze oud vicaris-generaal. Beiden zijn sterk met ons diocees verbonden. Die verbondenheid mogen wij als diocesane Kerk biddend verwoorden in onze voorbede.

Mede namens onze bisschop beveel ik bijgevoegde intentie bij u aan.
 
V.H.P. Blom pr
bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie


tekst van de intentie bij de voorbede op 2 en 3 juni 2018:
Uit dankbaarheid bij het zilveren priesterfeest van onze hulpbisschop Mgr. Mutsaerts en van Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en tot vorig jaar onze vicaris-generaal.
Wij bidden om wijsheid, geduld en standvastigheid bij de vervulling van hun dienstwerk in de Wijngaard van de Heer.
Dat God, die dit goede werk in hun is begonnen, het ook zal voltooien tot zegen van velen.
Laat ons bidden……..

 

29-05-2018