Nieuws

23 MEI

Priesterwijding Bryan van de Mortel op 26 mei

Bisschop Gerard de Korte wijdt op zaterdag 26 mei diaken Bryan van de Mortel tot priester. De plechtige eucharistieviering in de Bossche Sint-Janskathedraal begint om 10.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. Na afloop van de viering is er een receptie in het Sint-Janscentrum.

Bryan van de Mortel werd geboren op 10 juni 1988 te Helmond. Hij heeft een tweelingzus, Brenda. Hij volgde het VMBO (2004), HAVO (2006) en VWO (2008) aan het Knippenbergcollege in Helmond. Vervolgens behaalde hij een bachelor ‘Spaanse Taal en Cultuur’ aan de Radbou Universiteit Nijmegen (2008-2011). Na afloop van deze bachelor volgde hij een propedeutisch jaar en kwam hij naar het Sint-Janscentrum, waar hij de priesteropleiding volgde.

Tilburg
Van de Mortel heeft dit jaar stage gelopen in de parochie van de Goede Herder in Tilburg onder leiding van pastoor-deken Jeroen Miltenburg en van de kapelaans Karel Loodts en Peter Koen. Op 4 november 2017 werd hij tot (transeunt) diaken gewijd. Voor een transeunt diaken vormt het diaconaat de laatste periode van voorbereiding op het priesterschap.

Zijn priesterroeping ontstond voor het eerst tijdens een gewone zaterdagavondviering in Helmond. “Ik was ongeveer dertien jaar en de pastoor preekte over de toekomst van de Kerk. Hij stelde daarbij de vraag: Zijn er in de toekomst nog priesters? Deze vraag wekte in mij een allereerst verlangen naar het priesterschap”, zegt Van de Mortel in het Kringblad, het periodieke contactblad van het Sint-Janscentrum.

Gebed
Zijn verlangen naar het priesterschap groeide in de jaren daarna onder meer door het lezen van de Heilige Schrift, de ontdekking van de schoonheid en sacraliteit van de liturgie en de ontmoeting met priesters. “Ik dank al degenen die mij op mijn weg hebben bijgestaan en tevens vraag  ik u om gebed voor de naderende wijding en een priesterleven dat zijn aanvang neemt.”

 

23-05-2018