Nieuws

23 MEI

In Memoriam A.J.J. Ooms

Op 18 mei 2018 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer drs. Antonius Jacobus Josephus Ooms,  emeritus-vicaris en emeritus-pastoor van de parochie Binnenstad te Tilburg.

De zeereerwaarde heer Ooms is geboren in Tilburg op 11 januari 1928 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 7 juni 1952.
 
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Uden (parochie Sint Petrus) van 1952 tot 1953, als assistent te Nijmegen (parochie H. Antonius van Padua) naast zijn studie Klassieke Letteren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen van 1953 tot 1959, als professor (leraar) aan het Klein-Seminarie te Sint-Michielsgestel van 1960 tot 1964 en als regent van het Klein-Seminarie van 1964 tot 1969. Per 1 november 1969 werd hij door Mgr. Bluyssen benoemd tot territoriaal vicaris voor het territorium West uit welke functie hem per 15 mei 1985 eervol ontslag werd verleend.
Per 15 mei 1985 werd pastor Ooms benoemd tot pastoor van de parochie Binnenstad te Tilburg uit welke functie hem per 1 juli 1992 wegens emeritaat eervol ontslag werd verleend.
 
Op 29 april 1986 werd pastor Ooms benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
 
Moge hij rusten in vrede!
 
Uitvaart: vrijdag 25 mei a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk St. Dionysius (Heike) aan de Stadhuisstraat 6 te Tilburg waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats ’t Heike aan de Bredaseweg.
 
 

 

23-05-2018