Nieuws

18 MEI

​Zaterdag 16 juni: OPEN HUIS Sint-Janscentrum

Het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch presenteert tijdens een open ochtend op zaterdag 16 juni nieuwe opleidingen en cursussen: een theologie-opleiding voor gelovige leken, een driejarige basiscursus theologie en een éénjarige cursus Inleiding in het christelijk geloof. Belangstelling? U bent van harte welkom op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 12.00 uur.

Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft al vele jaren een eigen priesterseminarie, diakenopleiding en vormingscentrum, beter bekend als het Sint Janscentrum. Velen hebben hier hun ambtsopleiding ontvangen, het vormingstraject tot Pastorale Assistentie gevolgd of deelgenomen aan cursussen en vormingsdagen. Als vrucht van enkele voornemens, genoemd in de beleidsnotitie Samen bouwen in vertrouwen (2016), kunnen we nu nieuwe opleidingen en cursussen aan u presenteren.

Theologie
Het betreft allereerst een theologie-opleiding voor gelovige leken (mannen en vrouwen), die ingericht wordt in twee vormen: een zware (major) en een lichte (minor) variant. De lichte variant is de basis voor twee andere opleidingen: de diakenopleiding en de catechistenopleiding. Studenten aan deze opleidingen volgen naast de theologische vakken tevens een programma van geestelijke-pastorale vorming opdat ze als onbezoldigde krachten als permanent diaken of catechist in de parochie aan het werk kunnen.

Wie geen theologie-, diaken- of catechistenopleiding wil volgen , maar wel geïnteresseerd is in een gedegen theologische en pastorale vorming, kan deelnemen aan een driejarige basiscursus Theologie.

Kennismaking
Wie op zoek is naar een kennismaking met het christelijk geloof, kan deelnemen aan de cursus Inleiding in het christelijk geloof. Een cursus van een jaar, bestaande uit een achttal zaterdagochtenden en thuis-opdrachten ter voorbereiding en ter verwerking van de cursusstof.

Het nieuwe aanbod is al korte gepresenteerd in ‘Het Sint Janscentrum - Hart van het bisdom en een vormingshuis van het bisdom’ (zomereditie Kringblad 2018). Het zal worden toegelicht op zaterdag 16 juni 2018 tijdens het Open Huis.

Toelichting op aanbod
Mgr. Gerard de Korte zal ingaan op het belang van dit nieuwe aanbod; studierector Jan van Reeth van het seminarie zal de theologie-opleiding met de twee of mogelijk drie trappen voorstellen en de kerkelijke erkenning die daaraan gekoppeld is. Ellen Kleinpenning (diocesaan vormingscentrum) zal de diaken- en catechistenopleiding, alsook de cursussen nader introduceren. Nadat deze drie personen aan het woord zijn geweest is er ruim aandacht voor het stellen van vragen. Behalve het ‘Kringblad’ zal er meer (schriftelijke) informatie beschikbaar zijn.

 


 

 

 


18-05-2018