Nieuws

15 MEI

Gesprek van hart tot hart over seksuele diversiteit

​In de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch kwamen gisteravond een vijftigtal mensen samen voor een door het Beraad van Kerken en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch georganiseerde dialoogbijeenkomst over geloof en seksuele diversiteit. In een sfeer van veiligheid, openheid en oprechtheid vond een gesprek plaats van hart tot hart.

Aanleiding voor de oecumenische bijeenkomst was de belofte die bisschop Gerard de Korte deed in aanloop naar de oecumenische viering op Roze Zaterdag 2017 om zowel binnen als buiten de kerk het gesprek aan te gaan over seksuele diversiteit. ‘Die belofte was de aanleiding, maar de oorzaak is de door velen gevoelde behoefte om ervaringen te delen’, zei oud-burgemeester Ton Rombouts die de avond leidde in zijn inleiding. Hij nodigde de deelnemers uit om ‘van hart tot hart’ met elkaar in gesprek te gaan: ‘Probeer niet te overtuigen of te overreden, maar begrip te tonen.’

Fijngevoeligheid
In groepen van tien personen gingen de deelnemers aan tafeltjes met elkaar in gesprek. Bisschop De Korte schoof bij verscheidene tafels aan: ‘Wat mij trof in de gesprekken was de bereidheid om met veel respect echt naar elkaars ervaringen te luisteren. De deelnemers waren hoffelijk, zochten niet de discussie, maar vertelden over wat zij zelf hebben meegemaakt.’

20180514_DenBosch_DialoogBijeenkomst_08_©RamonMangold[1].jpg
Mgr. Gerard de Korte tijdens de dialoogbijeenkomst over seksuele diversiteit (Foto: Ramon Mangold)

De bisschop benadrukte het belang van ‘fijngevoeligheid’, een woord dat ook in de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk wordt aangehaald: ‘Laten we een wacht bij onze tong neerzetten om de ander in zijn diepste gevoelens niet te kwetsen en zo hopelijk ergens te komen. Deze avond heeft daartoe zeker bijgedragen.'

Eenzaamheid
‘Ik werd bijna emotioneel bij het horen van de persoonlijke ervaringen’, zei voorzitter ds. Erica Scheenstra van het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch. ‘Ik ben geraakt door de eenzaamheid die doorklinkt in de persoonlijke verhalen, ook in die van jonge mensen.’

‘Uit de gesprekken kwam vooral de wens naar voren om met elkaar in gesprek te blijven’, zei Ivo van Harmelen, voormalig programmamanager van Roze Zaterdag 2017 en medeorganisator van de dialoogbijeenkomst. ‘Toon eerst de liefde, ga in dialoog en probeer elkaar op die manier te vinden.’

Vrijuit spreken
De bijeenkomst vond plaats in besloten kring om een respectvolle en veilige situatie te creëren waarin de deelnemers vrijuit konden spreken. Mensen met uiteenlopende achtergrond en betrokkenheid waren op persoonlijke titel uitgenodigd. Aan de bijeenkomst namen onder anderen ook wethouder Eric Logister (Diversiteit) en plebaan Geertjan van Rossem deel. De gesprekken werden geleid door dialoogleiders van ‘s-Hertogenbosch in Dialoog’.

Deze week vinden nog twee dialoogbijeenkomsten plaats rond seksuele diversiteit:

- op woensdag 16 mei met pastores, gelovigen en (gelovige) mensen uit de LHBTi-gemeenschap over seksuele diversiteit binnen de Rooms-Katholieke Kerk;

- op donderdag 17 mei met het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores en pastoor-dekens van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

20180514_DenBosch_DialoogBijeenkomst_01_©RamonMangold[1].jpg
Ds. Erica Scheenstra verwelkomt deelnemers in de Grote Kerk (Foto: Ramon Mangold)

20180514_DenBosch_DialoogBijeenkomst_03_©RamonMangold[1].jpg
Plebaan Geertjan van Rossem (Foto: Ramon Mangold)

20180514_DenBosch_DialoogBijeenkomst_04_©RamonMangold[1].jpg
Ton Rombouts en bisschop De Korte (Foto: Ramon Mangold)



 

15-05-2018