Nieuws

11 MEI

Dialoogbijeenkomsten rond geloof en seksuele diversiteit

​In de week van 14 mei worden er in ’s-Hertogenbosch door het Beraad van Kerken en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch drie dialoogbijeenkomsten georganiseerd met als thema Kunst van het samenleven – geloof en seksuele diversiteit.

De aanleiding voor deze dialoogbijeenkomsten is de belofte die bisschop Gerard de Korte deed in aanloop naar de oecumenische viering op Roze Zaterdag 2017 om zowel binnen als buiten de kerk het gesprek hierover aan te gaan. De kerken van ’s-Hertogenbosch hebben na Roze Zaterdag geconcludeerd dat er over het thema van seksuele diversiteit binnen de kerken verder gesproken moet worden.

Eerlijk
Tijdens de dialoogbijeenkomsten gaan deelnemers open en eerlijk met elkaar in gesprek over geloven en seksuele diversiteit. De deelnemers zoeken niet naar een oplossing die voor iedereen past, wel naar een gesprek van hart tot hart waarin iedereen gehoord mag worden.

Er worden drie dialoogbijeenkomsten georganiseerd:

- op 14 mei met vertegenwoordigers van de verschillende kerken en met mensen uit de LHBTi-gemeenschap over seksuele diversiteit binnen kerken en geloofsgemeenschappen. Bisschop de Korte zal vanuit de RK-kerk aanwezig zijn. Ton Rombouts, oud-burgemeester van ’s-Hertogenbosch zal de avond leiden;

- op 16 mei met pastores, gelovigen en (gelovige) mensen uit de LHBTi-gemeenschap over seksuele diversiteit binnen de Rooms-Katholieke Kerk;

- op 17 mei met het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores en pastoor-dekens van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Besloten kring
De dialoogbijeenkomsten vinden plaats in besloten kring, om een respectvolle en veilige situatie te creëren om met elkaar in gesprek te gaan. Mensen met uiteenlopende achtergrond en betrokkenheid zijn op persoonlijke titel uitgenodigd. De gesprekken worden geleid door dialoogleiders van 's-Hertogenbosch in Dialoog. De bijeenkomsten vinden plaats in de week van de Dag (17 mei) tegen homo-, bi- & transfobie (IDAHOT).

 

11-05-2018