Nieuws

03 MEI

Uitnodiging voor zang-bijeenkomst rond het nieuwe Onze Vader

​In de voorbije jaren heeft de NSGV (Gregoriusvereniging) meermalen een studie- en zangmiddag georganiseerd voor priester in ons bisdom. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onder andere de paasjubelzang en prefaties ingestudeerd. Deze middagen willen de celebranten meer vertrouwd maken met het voorzingen in de liturgie.

Zoals u inmiddels weet is het werk van de NSGV voortgezet door de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG).  Ook de KISG wil doorgaan met genoemde zangbijeenkomsten.

Op dinsdag 12 juni aanstaande vindt er een studie- en zangmiddag plaats rond de composities die in opdracht van de KISG worden uitgeven. Het betreft hier het vernieuwde Gebed des Heren, maar ook de vier varianten van de aanhef. Daarnaast is de gehele communieritus op muziek uitgegeven. Vanaf de aanhef t/m de vredeswens zijn nu enkele composities beschikbaar. Naast de bekende van F. Keessen is dat bijvoorbeeld ook de versie van Floris van der Putt.

Op 12 juni gaan we de communieritus inoefenen.

Programma:
12.30 uur concelebratie in de St. Jan 
13.15 uur broodje en soep op het Sint-Janscentrum
13.45 uur aanvang studie- en zangmiddag onder leiding van Jeroen Felix
15.30 uur afsluiting

Aanmelding  voor 8 juni via: avdels@bisdomdenbosch.nl

03-05-2018