Nieuws

05 APR

Roepingenzondag: 'Ontvang met open hart de stem van de Heer'

Zondag 22 april is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldgebedsdag voor Roepingen, ook wel Roepingenzondag genoemd. In zijn boodschap voor deze zondag haakt paus Franciscus dit keer aan bij het thema voor de vergadering van de bisschoppensynode die in oktober 2018 in Rome wordt gehouden, te weten: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

De paus onderstreept in zijn boodschap drie punten waar het gaat om roeping: het is belangrijk de oproep van de Heer te horen, te onderscheiden en te beleven. Hij verwijst naar het begin van Jezus’ zending: ‘Deze drie aspecten – horen, onderscheiding en beleven – vormen ook de omlijsting aan het begin van de zending van Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woestijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader toevertrouwde zending onderscheidt en verkondigt dat Hij gekomen is om het “heden” te verwezenlijken (vgl. Luc. 4, 16-21).’

Open hart
De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen, zegt paus Franciscus. ‘Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edelmoedig “hier ben ik” te antwoorden, noch angst hebben voor onze beperkingen en zonden, maar met een open hart de stem van de Heer ontvangen. Ernaar luisteren, onze persoonlijke zending in Kerk en wereld onderscheiden en ten slotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.’

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2018

Gratis materialen voor roepingenzondag

Meerdere bisdommen en ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) stellen materialen (prentje, poster, gebedenboekje) beschikbaar voor Roepingenzondag 2018 via www.rkkerk.nl. Deze kunnen gratis worden gedownload. Het Bisdom van 's-Hertogenbosch heeft twee weken geleden de gedrukte materialen verzonden naar de parochies.

Klik op de links hieronder om de materialen voor Roepingenzondag 2018 van het Bisdom van ’s Hertogenbosch te downloaden:

- Prentje Roepingenzondag

- Poster Roepingenzondag

- Gebedenboekje Roepingenzondag

Voor algemene informatie over roepingen in het bisdom ’s Hertogenbosch kunt u kijken op:

www.sint-janscentrum.nl
 

05-04-2018