Nieuws

13 MRT

Column Mgr. De Korte: Vijf jaar moreel kompas

​Vandaag staan talloze katholieken over de hele wereld stil bij het eerste lustrum van paus Franciscus. Ik weet nog precies waar ik was toen op de avond van 13 maart 2013 de nieuwe paus op het balkon van de Sint Pieter verscheen.

Na een vergadering aten wij met een aantal deelnemers nog een hapje in een Utrechts restaurant. Daar kwam het nieuws binnen. Niemand binnen het gezelschap had een beeld van de Argentijnse kardinaal Jorge Maria Bergoglio. Hij ontbrak op de (ons bekende) pauslijstjes. Van het begin heeft hij het hart van velen binnen maar ook buiten de Rooms Katholieke Kerk gewonnen. In 2013 verkeerde de Kerk in zwaar weer. De verhalen over seksueel misbruik, financiële malversaties in Rome en elkaar tegenwerkende curieprelaten hadden het imago van de Kerk zwaar beschadigd. Over de Kerk hing een zware grauwsluier. Door het optreden van de nieuwe paus is er echter in korte tijd een nieuw enthousiasme ontstaan.

pausvoorsitemaart2018.jpg

Dienstbare Kerk
Vanuit een intense verbondenheid met Christus probeert hij zijn roeping als dienaar van de dienaren Gods gestalte te geven. Hij geeft hun een moreel kompas. Voor het eerst in de geschiedenis draagt de paus de naam Franciscus. Deze naam, verwijzend naar de heilige Franciscus van Assisi, vormt een programma. De paus kiest voor een sobere Kerk die opkomt voor vluchtelingen en armen. Een Kerk die beseft dat deze aarde ons door de Schepper gegeven is, niet om te plunderen en te vervuilen maar om zorgvuldig te beheren en te behoeden. Graag verwijs ik naar de encycliek Laudato Si ( 2015) waarbij de paus een pleidooi houdt voor een integrale ecologie. Deze notie omvat het beschermen van het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood, de inzet voor sociale gerechtigheid op wereldniveau en het goede beheer van Moeder aarde.

Huwelijk en gezin
De paus maakt zich grote zorgen over de crisis rond huwelijk en gezin in grote delen van de wereld. Miljoenen mannen en vrouwen falen in hun huwelijksbelofte en zijn gescheiden. In het document Amoris Laetitia verdedigt de paus de klassieke katholieke visie op het huwelijk als een verbond voor het leven maar stelt hij zich tegelijkertijd op als een pastorale leraar die zijn mensen optimaal nabij wil zijn.

Weerstand
Het beleid van paus Franciscus is niet onweersproken gebleven. In de Verenigde Staten wordt hij in sommige kringen gezien als een marxist. Anderen zien hem als de oorzaak van verwarring over aspecten van geloof en zeden. Ik krijg de indruk dat de paus zich daar niet zo druk over maakt. Hij handelt vanuit het  katholiek sociaal denken en probeert een wijs evenwicht te zoeken als  leraar en pastor. Veel seculiere waarnemers, maar ook verontruste katholieken, zien bij de paus een horizontale spiritualiteit. Zij beseffen onvoldoende dat Franciscus zijn katholiek sociale agenda fundeert vanuit een diepe Jezusvroomheid.

Toekomst
De toekomst is open. Wij weten niet hoeveel levensjaren God nog aan paus Franciscus zal schenken. Persoonlijk hoop ik dat hij nog een aantal jaren bij ons is. Het saneren van de Romeinse curie en het vernieuwen van de Kerk vragen immers om geduld en lange adem. Ik ben er zeker van dat verreweg de meeste katholieken en ook tallozen buiten de Romana ontzettend blij zijn met deze paus op de stoel van Petrus. Ik zal dezer dagen  tijdens de Eucharistie in de Sint Jan heel bijzonder voor Franciscus bidden. Hij levert voor velen een inspirerend moreel kompas in onze vaak verwarrende wereld.

Mgr. Dr. Gerard de Korte 

 

13-03-2018