Nieuws

07 MRT

In Memoriam N.R.M. Poulssen

​Op 5 maart 2018 is te ’s-Hertogenbosch overleden de zeereerwaarde heer Dr. Niek Roeland Marie Poulssen, emeritus-hoogleraar exegese en Oude Testament aan de Theologische Faculteit Tilburg.

De zeereerwaarde heer Poulssen is geboren in Oirschot op 20 mei 1927 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 7 juni 1952.
Hij was in het bisdom werkzaam als kapelaan te Heeze (parochie H. Martinus) van 1952 tot 1953, waarna hij tot 1960 in Rome studeerde. Van 1960 tot 1970 was hij werkzaam als docent H. Schrift aan het Groot-Seminarie te Haaren, waarbij hij per 1 oktober 1967 tevens werd benoemd tot wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Faculteit Tilburg i.o.
Per 7 februari 1969 werd hij benoemd tot hoogleraar exegese en Oude Testament aan de Theologische Faculteit Tilburg uit welke functie hem per 1 juni 1992 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!


Uitvaart: dinsdag 13 maart 2018 om 10.30 uur van de Kathedrale Basiliek van St. Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch.

 

07-03-2018