Nieuws

16 FEB

18 februari: Plechtigheid van de uitverkiezing

Zondag 18 februari vindt in de kathedraal de plechtigheid van de uitverkiezing plaats. Een bijzondere viering waarin negentien (veelal jonge) catechumenen officieel aan de bisschop vragen om toegelaten te worden tot de sacramenten van Doopsel, Vormsel en Eucharistie.

De catechumenen zijn afgelopen (anderhalve) jaar gegroeid in het christelijk geloof, in een persoonlijke relatie met Jezus Christus, in het leven als christen. Geleidelijk werden ze ingewijd in de Bijbel, in het christelijk leven, in de geloofsgemeenschap, in de liturgie en de sacramenten, en in het gebed. Nu gaan ze een nieuwe periode in, een tijd die gekenmerkt wordt door innerlijke zuivering en verlichting; een voorbereiding van hart en geest.

Voorbereiden op Pasen
De plechtigheid van de uitverkiezing leidt deze periode, die samenvalt met de veertigdagentijd, in en staat daarom traditiegetrouw op de eerste zondag van de veertigdagentijd. De tijd waarin we ons allemaal voorbereiden op Pasen. Een tijd van soberheid en inkeer, van bezinning op ons leven als christen en op ons doopsel.

De meeste gelovigen zijn als klein kind gedoopt en het doopsel is dan ook een gegeven, iets waar we niet zo bij stilstaan. De geloofsleerlingen, die nu vanuit het gehele bisdom bijeen komen en getuigen van hun geloof en hun wens om gedoopt te worden, zijn – zo zei Mgr. de Korte vorig jaar – voor ons als een spiegel. We zijn allemaal uitgenodigd om te kijken naar de geloofsleerlingen en ons af te vragen: Hoe vitaal is mijn christelijk leven? Met hoeveel enthousiasme en overtuiging sta ik als christen in de wereld? Wat betekent het voor mij om gedoopt te zijn?

Paasnacht
De geloofsleerlingen bereiden zich intens voor om in de komende paasnacht opgenomen te worden in de R.-K. Kerk. Hoe aandachtig en vurig bereidt u zich voor op de hernieuwing van uw doopgeloften?

Van harte welkom: zondag 18 februari 10.00 uur kathedrale basiliek Sint Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch.

16-02-2018