Nieuws

30 JAN

Netwerkbijeenkomst 13 maart 2018

​Dinsdag 13 maart vindt in Bezinningscentrum Emmaus (Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt) de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats voor pastoraal werkenden, bestuurders en vrijwilligers in de parochies van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Deze bijeenkomst is een platform om contacten te leggen en ervaringen, zowel bestuurlijk als pastoraal, uit te wisselen.

Wij nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Het bisdom presenteert u deze avond een programmarond het thema 'Talenten'.

Talenten
Het beleidsplan van bisschop De Korte heeft de titel 'Samen bouwen in vertrouwen' meegekregen. Samen bouwen aan onze katholieke geloofsgemeenschap, door het inzetten van ieders talenten.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Rome (Rom. 12,1-12) over talenten die ieder mens heeft. We hebben allemaal gaven (talenten) van God ontvangen en samen, met al onze gaven, vormen wij één lichaam. Paulus schrijft over het Lichaam van Christus. Wij vormen samen de ledematen en Christus is het hoofd. Als je jouw talenten deelt, bereik je meer dan wanneer je alleen van je talenten geniet, want: “Een talent is -net als liefde- niets waard als je het niet met iemand anders deelt”.

Workshops
Als lid van het pastoraal team, als lid van het parochiebestuur of als vrijwilliger in de parochie zet u uw talenten in. Met deze netwerkbijeenkomst wil het bisdom u verder helpen bij het inzetten en delen van de aanwezige talenten in uw parochie.
 
De avond zal worden ingeleid door mevrouw dr. A.J.M Elshof, universitair docent aan de Tilburg University, waarna in workshopsde thematiek verder wordt verdiept.

Opgave
U kunt zich aanmelden door dit opgaveformulierin te vullen en naar het bisdom te sturen (per mail of post); wij verzoeken u vriendelijk om voor iedere persoon die wil deelnemen één aanmeldformulier te gebruiken. Met uw gegevens gaan wij zorgvuldig om; deze worden alleen gebruikt voor onze eigen administratie.
Ongeveer één week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie en de indeling van de workshops.
 
Wij stellen het zeer op prijs wanneer wij u dinsdag 13 maart vanaf 17.45 uur mogen verwelkomen in Bezinningscentrum Emmaus (Udenhoutseweg 15) in Helvoirt.
 

 

30-01-2018