Nieuws

22 JAN

In Memoriam J.A.J.J. Schrauwen

​Op 19 januari 2018 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Jacobus Adrianus Johannes Josephus (Jacques) Schrauwen, emeritus-pastoor van de Parochie H. Antonius van Padua te Tilburg-Korvel.
 
De zeereerwaarde heer Schrauwen is geboren in Zevenbergen op 15 maart 1929 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 12 juni 1954.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Moergestel (parochie St. Jans’ Onthoofding) van 1954 tot 1957, als kapelaan te Veldhoven (parochie H. Jozef) van 1957 tot 1965 en als kapelaan te Tilburg (parochie H. Margarita Maria Alacoque) van 1965 tot 1969).
Per 7 februari 1969 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie H. Antonius van Padua te Tilburg (Korvel) uit welke functie hem per 1 juli 2004 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: zaterdag 27 januari 2018 om 11.00 uur in de H Gerardus Majellakerk aan de Wassenaerlaan te Tilburg, waarna aansluitend de begrafenis volgt op de begraafplaats van Korvel, Laarstraat 18B.

 

22-01-2018