Nieuws

16 JAN

In Memoriam M.P.C. van Hoof

​Op 10 januari 2018 is te Nijmegen overleden de eerwaarde heer Martinus Petrus Cornelis van Hoof, emeritus-diaken van de parochies te Heusden, Herpt en Hedikhuizen (Pastorale Eenheid De Bernse Maasparochies).

Diaken Martien van Hoof is geboren te Eindhoven op 20 juli 1945 en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 24 september 1994 waarna hij werd benoemd tot diaken van de parochies H. Johannes’ Geboorte en Goddelijke Voorzienigheid te Vlijmen. Per 1 januari 2000 is hij benoemd tot diaken van de parochies H. Catharina te Heusden, H. Catharina van Alexandrië te Herpt en H. Lambertus te Hedikhuizen, uit welke functie hem per 1 juni 2007 wegens gezondheidsredenen eervol ontslag is verleend.

 

Moge hij rusten in vrede!


Uitvaart: donderdag 18 januari 2018 om 11.00 uur in de Christus König Kirche aan de Lindenallee 97 te Kleve (D), waarna aansluitend afscheid plaatsvindt op de begraafplaats Klever Friedhof, Merowingerstrasse 124 te Kleve.

 

16-01-2018