Nieuws

12 JAN

Bisschop viert gedachtenis van Peerke Donders in Tilburg

​De gedachtenis van de zalige Peerke Donders uit Tilburg wordt in de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Paramaribo bijzonder gevierd. Zijn gedenkdag is 14 januari en valt daarmee dit jaar op een zondag. Bisschop Gerard de Korte is zondag hoofdcelebrant in de eucharistieviering van 9.30 uur in de Tilburgse Dionysiuskerk (parochie Peerke Donders).

Peerke Donders (1809-1887) werd geboren op de Heikant in Tilburg als zoon van een wever. Opgeleid op de diocesane seminaries vertrok hij als missionaris naar Suriname en trad in bij de paters Redemptoristen. Zijn leven en boodschap van eenvoud en dienstbaarheid aan de meest kwetsbaren heeft onverminderde zeggingskracht en actualiteitswaarde.

peerke.jpgLiturgie
In Peerke’s eigen bisdom ’s-Hertogenbosch is zijn gedachtenis verplicht. Dat betekent dat op 14 januari in de liturgie moet worden stilgestaan bij de gedachtenis aan deze ‘eigen’ zalige. De gedachtenis is facultatief als 14 januari – zoals dit jaar – op een zondag valt. Op veel plaatsen in ons bisdom zal in de zondagsliturgie van 13 en 14 januari aandacht aan Peerke Donders worden besteed. De paters Redemptoristen hebben een preeksuggestie gemaakt en een voorbede (uitgaande van de liturgie van de 2e zondag door het jaar). Preeksuggestie en voorbede zijn hieronder opgenomen.

Bisschop Gerard de Korte is zondag hoofdcelebrant tijdens de Heilige Mis om 9.30 uur in de Dionysiuskerk in de parochie Peerke Donders in Tilburg. Daar wordt de Missa Petrus Donders uitgevoerd.

Prentjes
Via de vice-postulator, mevr. Claudia Peters, zijn prentjes verkrijgbaar met onder meer de levensloop van de zalige Petrus Donders en een gebed. Daarnaast is er ook een drieluikfolder beschikbaar met uitvoeriger informatie over de zalige en gegevens over zijn verering, zalig- en proces van heiligverklaring.

Contactgegevens vice-postulator: Mevr. Claudia Peters, Lusthoflaan 29, 2316 HX Leiden of per mail: vicepostulator@peerkedonders.nl

2 B 2018 PREEKSUGGESTIE Peerke.doc2 B 2018 PREEKSUGGESTIE Peerke.doc

VOORBEDE Petrus Donders 2018.docVOORBEDE Petrus Donders 2018.doc

Liederen ter ere van Petrus Donders.docLiederen ter ere van Petrus Donders.doc

 

12-01-2018