Nieuws

11 JAN

In Memoriam H.J.A.M. Dumoulin

​Op 9 januari 2018 is te Herpen overleden de zeereerwaarde heer Henricus Josephus Antonius Maria Dumoulin, emeritus-pastoor van de Parochie H. Marcus te Oisterwijk en emeritus-rector van Huize Maasland te Herpen.
 
De zeereerwaarde heer Dumoulin is geboren in ’s-Hertogenbosch op 23 oktober 1923 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 3 juni 1950.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Druten (parochie H.H. Ewalden) van 1950 tot 1953, als kapelaan te Sint Michielsgestel (parochie H. Michaël) van 1953 tot 1957, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Margarita Maria Alacoque) van 1957 tot 1961 en als kapelaan te Vught (parochie O.L. Vrouw Middelares) van 1961 tot 1968.
Per 19 april 1968 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie H. Marcus te Oisterwijk uit welke functie hem per 1 oktober 1989 eervol ontslag werd verleend. Per gelijke datum werd hij benoemd tot rector van Huize Maasland te Herpen. Per 1 augustus 2006 is hem wegens emeritaat eervol ontslag verleend.

 

Moge hij rusten in vrede!

 


Uitvaart: zaterdag 13 januari 2018 om 13.00 uur in de H. Petruskerk te Oisterwijk.
 

 

11-01-2018