Nieuws

09 JAN

Studiemiddag Dag van het Jodendom: doorgeven van traditie

​Het doorgeven van ervaringen en tradities aan een volgende generatie is essentieel voor het voortbestaan van elke groep mensen. Het thema ‘Ledor Wador – doorgeven van de traditie’ staat centraal op de studiemiddag die het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op zondag 14 januari organiseert bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom.

Sinds een aantal jaren wordt in Nederland, op initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. De dag beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil het initiatief de actieve dialoog tussen Joden en christenen stimuleren. Dit jaar is er speciale aandacht voor het thema: ‘Ledor Wador – doorgeven van de traditie’.

Doorgeven
De Nederlandse samenleving is sterk geseculariseerd. Dat heeft zijn weerslag op de Joodse en de christelijk gemeenschap. Voor veel ouders is het doorgeven van de (geloofs)traditie geen vertrouwde zaak meer. Vaak zijn ze zelf zoekend naar een invulling van hun Joodse of christelijke identiteit en hebben ze geen sterke binding met de gemeenschap.

Joodse en christelijke ouders worstelen vaak met dezelfde vragen: Wat betekent mijn achtergrond voor mijzelf en mijn familie? Wat wil ik doorgeven aan mijn kinderen? Hoe doe ik dat? Is vernieuwing (een bij de tijd brengen) mogelijk? Waar vind ik steun bij het doorgeven?

Om ervaringen te delen en om als Joden en christenen samen na te denken over het ‘doorgeven van de traditie’ in deze tijd organiseert het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op zondag 14 januari in het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch een studiemiddag. Sprekers zijn Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, rabbijn Mendel Levine (Nederlands Israëlitisch Gemeente Nijmegen) en rabbijn Corrie Zeidler (Liberaal-Joodse Gemeente Brabant).

Programma

14.00-14.30 uur  Ontvangst met koffie of thee
14.30-14.35 uur  Begroeting en openingswoord

14.35-15.00 uur  Inleiding door Mgr. De Korte
15.00-15.05 uur  Intermezzo

15.05-15.30 uur  Inleiding door Rabbijn Levine
15.30-15.35 uur  Intermezzo

15.35-16.00 uur  Inleiding door Rabbijn Zeidler
16.00 uur           Gelegenheid tot stellen van vragen aan sprekers

                          Napraten met een drankje of sapje
17.00 uur           Einde

In verband met de praktische organisatie en voorbereiding op deze dag vragen wij u zich z.s.m. onder vermelding van naam, adresgegevens en e-mail aan te melden bij:

Mevrouw Anja van der Els, avdels@bisdomdenbosch.nl

Locatie
Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch.
Het Sint Janscentrum ligt nabij de kathedraal Sint Jan evangelist, op loopafstand van het NS-station Den Bosch Centraal. Er kan niet bij het Sint-Janscentrum geparkeerd worden. De auto kan geparkeerd worden in de parkeergarage St. Jan, Hekellaan 25, 5211 LZ ’s-Hertogenbosch. (€ 2,20 per uur) of bij één van de transferia.

 

09-01-2018