Nieuws

05 JAN

Week van Gebed voor de eenheid: 21 tot en met 28 januari

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan bij het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied.

Het materiaal voor de Week van gebed wordt aangereikt door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid  van de Christenen. De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland maken een bewerking voor Nederland van het materiaal.

Bevrijding
Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. De bijbel is van bijzonder belang in de Caribische kerken. Kolonisten misbruikten de bijbel om onderdrukking van mensen goed te praten; slaven en inheemse volkeren gebruikten dezelfde bijbel als bron van troost en bevrijding. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij.

De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Voor de gebedsweek wordt een orde van dienst en bezinningsmateriaal aangeboden voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook zijn er materialen ontwikkeld voor basisscholen, de zondagsschool en de kindernevendienst.

De Week van gebed voor de eenheid van de christenen kent een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Materialen
Op de website van Raad van Kerken zijn diverse materialen te downloaden, waaronder gebedskaartjes en posters. De materialen kunnen ook worden besteld via het bestelformulier.

 

 

 

05-01-2018