Nieuws

05 DEC

​Nieuwe beleidslijnen catechumenaat

Op verzoek van menig parochiepriester, geuit aan de bisschop tijdens zijn kennismakingsronde langs de dekenaten (voorjaar 2016), is er de afgelopen maanden gewerkt aan nieuwe diocesane beleidslijnen voor het catechumenaat.

In samenspraak met en met instemming van de dekens zijn de nieuwe beleidslijnen neergeschreven in een kleine notitie. Daarin staat ook de ondersteuning vermeld welke het bisdom wil geven aan parochies die met catechumenen op weg gaan. De parochies – de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers – hebben de notitie vorige week ontvangen.

Het nieuwe beleid wordt globaal gekenmerkt door:
- een verschuiving van de catechumenaatscentra naar de parochies;
- mogelijkheid voor de pastoor om naar eigen pastoraal inzicht het catechumenaat af te stemmen op maat van de geloofsleerling;
- twee gezamenlijke, diocesane vieringen in de kathedraal: eerste zondag veertigdagentijd en hoogfeest van Pinksteren;
- de uitdaging aan parochies om de Veertigdagentijd én Paastijd, die in het catechumenaat van grote betekenis zijn, als jaarlijkse verdiepingsmomenten voor de gehele parochiegemeenschap te benutten.

Dit laatste sluit aan bij hetgeen er in de inleiding van de notitie staat: “Als Kerk is het onze taak om een missionaire gemeenschap te zijn, open op de zoekende mens van vandaag. Een uitdaging die we serieus nemen als we het catechumenaat een eigen plaats geven in het pastoraat van vandaag. Een taak die de gemeenschap kan vervullen als ze zichzelf steeds blijft vernieuwen, zich realiseert dat ze zelf altijd leerling blijft.”

Het nieuwe beleid gaat van kracht per 1 januari 2018.
Downloaden notitie.

De geloofsleerlingen die nu (reeds maanden) aan het catechumenaat deelnemen, kunnen dit traject bij de catechumenaatscentra voortzetten. Zij zullen over een maand de kans krijgen zich aan te melden voor de Plechtigheid van de Uitverkiezing (eerste zondag veertigdagentijd – 18 februari 2018 – om met Pasen te worden gedoopt).

05-12-2017