Nieuws

28 NOV

In Memoriam J.M.M. van Ras

Op 22 november 2017 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Johannes Martinus Maria van Ras, emeritus-pastoor van de parochie H. Maria Presentatie te Asten.
 
De zeereerwaarde heer Van Ras is geboren in Zeeland op 18 februari 1943 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 8 juni 1968.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Nijmegen (parochie Christus Koning) van 1968 tot 1975 en als pastor te Nuenen (parochie H. Clemens) van 1975 tot 1987.
Per 1 april 1987 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie H. Maria Presentatie te Asten naast welke functie hij van 1987 tot 1993 tevens deken was van het Dekenaat Asten. Per 1 september 1999 is hem wegens gezondheidsredenen eervol ontslag verleend.

Moge hij rusten in vrede!
 
 

 

28-11-2017