Nieuws

17 NOV

In Memoriam C.L.J. Schuurmans o.cist

Op 16 november 2017 is te Vlijmen overleden de zeereerwaarde pater Cornelis (Cees) Leonardus Jacobus Schuurmans o.cist., emeritus-pastoor van de parochie Goddelijke Voorzienigheid te Vlijmen-Vliedberg. Met pater Schuurmans overlijdt de laatste cisterciënzer (van de gewone observantie) in ons land.

Pater Schuurmans is geboren 18 december 1930 en tot priester van de Orde der Cisterciënzers (Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk) gewijd op 22 juli 1963.

Na vanaf 1989 enige jaren werkzaam te zijn geweest als administrator (waarnemend pastoor) van de parochies Goddelijke Voorzienigheid te Vliedberg en H. Johannes’ Geboorte te Nieuwkuijk werd pater Schuurmans per 1 juni 1994 benoemd tot pastoor van de parochie Goddelijke Voorzienigheid. Van 2005 tot 2009 was hij tevens waarnemend deken van het dekenaat Heusden. Per 8 september 2013 is aan hem wegens emeritaat eervol ontslag verleend.

Laatste cisterciënzer
Met pater Schuurmans overlijdt de laatste cisterciënzer (van de gewone observantie) in ons land. Het laatste klooster van de cisterciënzers in Nederland was gevestigd in Nieuwkuijk: de abdij Mariënkroon die sinds 2002 geleidelijk is overgedragen aan de Focolarebeweging.

Naast de cisterciënzers van de gewone observantie zijn er ook cisterciënzers van de strenge observantie (O.C.S.O.), beter bekend als trappisten. Zij zijn in Nederland te vinden in Berkel-Enschot, Zundert, Echt en Schiermonnikoog. 

De uitvaart van pater Schuurmans is woensdag 22 november 2017 om 11.00 uur in de abdijkapel van Mariënkroon te Nieuwkuijk, waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof van de abdij.

Moge hij rusten in vrede!

 


17-11-2017