Nieuws

13 NOV

Dag van het Jodendom 2018

​De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie om de kennis van het jodendom onder christenen te bevorderen en de actieve dialoog tussen joden en christenen te stimuleren. Omdat Mgr. G. De Korte vorig jaar nog relatief nieuw in het bisdom was, stond de Dag van het Jodendom 2017 nog in het teken van kennismaking met de twee joodse gemeenten die hier zijn. In 2018 zijn er lezingen voorzien, waarbij u van harte welkom bent.

Mgr. De Korte ontmoette op 17 januari jl. Menachem Mendel Levine, die sinds begin 2009 rabbijn is van de Nederlands Israëlitisch Gemeente Nijmegen, en later op de dag ook een kleine delegatie van de Liberaal Joodse Gemeente in Tilburg, waaronder rabbijn Corrie Zeidler.
Hoewel de twee Joodse Gemeenten heel verschillend zijn, werd de uitnodiging tot ontmoeting door beiden op prijs gesteld en kijken beiden positief naar de toekomst. Ze zijn klein, maar wel vitaal… er werd zelfs gesproken over een kleine groei. Dit bracht vanzelf het gesprek op hoe er ruimte kan zijn en blijven voor kleine minderheden – waar we als katholieken ook toe (gaan) behoren - binnen een culturele meerderheid. Het idee om vanaf 2018 de diocesane viering van de Dag van het Jodendom in te vullen met een gezamenlijk studiemiddag werd toen positief ontvangen.

 
De Dag van het Jodendom 2018 heeft van de landelijke katholieke Raad voor Kerk en Jodendom als thema gekregen: ‘Ledor Wador – Doorgeven van de Traditie’. Dit is een thema dat door de rabbijnen van harte is ontvangen.

Dit jaar zal de Dag van het Jodendom in Den Bosch gehouden worden op
zondagmiddag 14 januari 2018.
 
Sprekers:
Mgr. G. De Korte
rabbijn M. Levine (NIG)
rabbijn C. Zeidler (LJG)

U bent van harte welkom;
graag wel even aanmelden
via mail: avdels@bisdomdenbosch.nl
 
 
Meer informatie:
- flyer Dag van het Jodendom.
- Materiaal kunt u inzien op de site van Dag van het Jodendom.
- Fotoverslagbezoek synagoge Nijmegen 2016.
 

 

13-11-2017