Nieuws

09 NOV

In Memoriam Mgr. P.G.J.M. van Velthoven

​Op 6 november 2017 is te Schaijk overleden de hoogeerwaarde heer Mgr. Petrus Godefridus Johannes Maria van Velthoven, emeritus-pastoor van de parochie H. Joseph te Venhorst.
 
De hoogeerwaarde heer Van Velthoven werd geboren in ’s-Hertogenbosch op 23 oktober 1926 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 30 mei 1953. In 1956 is hij bij de herindeling van de bisdommen geïncardineerd in het bisdom Breda.
Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Raamsdonksveer (parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming) van 1953 tot 1957, als kapelaan te Breda (Sacramentskerk) van 1957 tot 1961 en als luchtmachtaalmoezenier van 1961 tot 1986.
Per 15 oktober 1986 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie H. Joseph te Venhorst uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 oktober 2007 eervol ontslag is verleend, waarna hij nog vele jaren in genoemde kerk als assistent werkzaam bleef.

Voor zijn vele verdiensten is pastor Van Velthoven onderscheiden als kapelaan van Z.H. de Paus en als Officier in de Orde van Ornaje-Nassau.

Moge hij rusten in vrede!


Uitvaart: zaterdag 11 november 2017 om 11.30 uur vanuit de Sint Josephkerk te Venhorst.

 

09-11-2017