Nieuws

07 NOV

Bisdommen verspreiden magazine voor Open Kerkendag

​De bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda verspreiden een speciaal gezamenlijk Bisdom Magazine vanwege de Brabantse Open Kerkendag op 26 november 2017. Het wordt in kerken verspreid en is ook te downloaden via de bisdomwebsite.

Het magazine is een ‘dubbelnummer’. Het eerste deel heet bezoekers welkom in de kerk en beschrijft wat er in het kerkgebouw te zien is. Dat gebeurt aan de hand van een uitneembare plattegrond met korte uitleg over onder meer het tabernakel, de godslamp, het altaar en de biechtstoel. Ook geeft het een kort overzicht van de zeven sacramenten en de acht werken van barmhartigheid.

Het katern met de plattegrond is ook afzonderlijk te downloaden of in gedrukte vorm beschikbaar. Het is bijzonder geschikt voor een eerste of hernieuwde kennismaking met een katholiek kerkgebouw, ook buiten de context van de Brabantse Open Kerkendag.

Het tweede deel van het magazine richt zich op parochies en geeft onder andere de visie van de bisschoppen weer op het doorgeven van het geloof. Zij benadrukken onder meer dat het niet alleen het kerkgebouw is dat mensen kan raken met schoonheid, maar ook het getuigenis dat uitgaat van de levende gemeenschap. Bisschop Gerard de Korte onderstreept in zijn bijdrage dat een katholiek kerkgebouw op de eerste plaats een huis van God is.

- 2017-3_MAGAZINE_Open_Kerkendag_Breda-sHertogenbosch.pdf2017-3_MAGAZINE_Open_Kerkendag_Breda-sHertogenbosch.pdf

- 2017-3_MAGAZINE_Open_Kerkendag_Breda-sHertogenbosch_KATERN-kerkgebouw.pdf2017-3_MAGAZINE_Open_Kerkendag_Breda-sHertogenbosch_KATERN-kerkgebouw.pdf

Parochies in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch hebben onlangs enkele exemplaren van het magazine toegestuurd gekregen. Magazine en plattegrond zijn ook separaat verkrijbaar. Parochies en andere belangstellenden kunnen extra nummers van het magazine en/of het katern opvragen door een mail te sturen naar Anja van der Els, avdels@bisdomdenbosch.nl

Meer informatie over de Brabantse Open Kerkendag  op zondag 26 november en een overzicht van de deelnemende kerkgebouwen vindt u op: www.openkerkenbrabant.nl

2017-10-31-Magazine_je_bent_welkom_in_de_kerk_500pix.jpg

 

 

 

07-11-2017