Nieuws

30 OKT

Emeritus bisschop Hurkmans concelebrant op Allerzielen

​Emeritus bisschop van ’s-Hertogenbosch mgr. Antoon Hurkmans is op Allerzielen concelebrant in de eucharistieviering in de kapel van begraafplaats Orthen (Groenendaal). Hoofdcelebrant is bisschop Gerard de Korte. Ook hulpbisschop Rob Mutsaerts concelebreert.

Na afloop van de viering betreden de bisschoppen met de aanwezigen de crypte van de kapel waar de meeste bisschoppen van ’s-Hertogenbosch zijn bijgezet. Daar worden na enkele gebeden de graven gezegend.

De viering op donderdag 2 november begint om 10.00 uur en is ter nagedachtenis aan alle overleden gelovigen van het bisdom en in het bijzonder de overleden bisschoppen, priesters, diakens, pastoraalwerk(st)ers en pastoraal assistenten. Eenieder is welkom om deel te nemen.

Mgr. Hurkmans was bijna achttien jaar bisschop van 's-Hertogenbosch. Sinds een jaar is hij rector van de Friezenkerk in Rome.

 

30-10-2017