Nieuws

27 OKT

Vieringen op Allerheiligen en Allerzielen

​Allerheiligen
allerzielen 2015.jpg

Op woensdag 1 november, het hoogfeest van Allerheiligen, wordt de hoogmis gevierd om 19.00 uur in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist. Allerheiligen is een hoogfeest. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

In 837 riep Paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag. Allerheiligen is een vrije dag in vele landen, waaronder België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en delen van Duitsland. Het bisdomkantoor is op deze dag ook gesloten. 
 
Allerzielen
aller.jpg

De dag erna, op donderdagochtend 2 november, zal bisschop De Korte, op het feest van Allerzielen, om 10.00 uur in de kapel van begraafplaats Groenendael te 's-Hertogenbosch-Orthen eucharistie vieren ter nagedachtenis aan alle overleden gelovigen van het bisdom en in het bijzonder de overleden bisschoppen, priesters, diakens, pastoraalwerk(st)ers en pastoraal assistenten. Na de Allerzielenviering in Orthen, betreden de aanwezigen de crypte van de kapel, waar de meeste bisschoppen van Den Bosch zijn bijgezet, alsmede enkele priesters en docenten van het voormalige Groot-Seminarie. Daar worden na enkele gebeden de graven gezegend.

Op Allerzielen bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op die dag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken. Op deze dag wordt door de Kerk de 'Getijden voor de Overledenen' gebeden. De gezangen, psalmen, lezingen en voorbeden staan in het teken van de menselijke sterfelijkheid en Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dat geldt ook voor de Mis die op deze dag gecelebreerd wordt. De openingstekst van de Allerzielenmis is dezelfde als die van een uitvaartmis: Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis (‘Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten’).

27-10-2017