Nieuws

19 OKT

Lourdesvlog#5 Heiligen en Avond van Barmhartigheid

Woensdagmorgen 18 oktober ervoeren de 1.100 pelgrims van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch de Wereldkerk in de Pius X-basiliek waar gelovigen uit vele landen samen kwamen voor de internationale Hoogmis. Mgr. De Korte was hoofcelebrant.

De jongeren, tieners en kinderen bezochten in de middag de Cité Saint-Pierre. Dat is een onthaalcentrum waar mensen die geen geld hebben om op bedevaart te gaan kunnen verblijven om toch Lourdes te bezoeken.

In de avond kwamen de Bossche pelgrims bijeen voor de Avond van Barmhartigheid. Een intense avond waarbij de aanbidding centraal staat. Ook konden mensen het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Ze konden een kaarsje opsteken of een intentie schrijven.

Verders spreekt Emy Jansons in deze vlog verder met Mgr. De Korte over heiligen.

Bekijk hier Lourdesvlog #5

 

19-10-2017