Nieuws

13 OKT

Bisschoppen en commissaris in video: De kerken zijn open!

open kerk.png​“De kerken zijn open voor u.” Dit zegt commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, in een video voor de Brabantse Open Kerkendag (26 november). “Ons Brabantse landschap kent veel monumentale elementen. Dat kunnen fabrieken zijn en het kunnen mooie gebouwen zijn. En heel vaak zijn het ook mooie kerken. Daar moeten we trots op zijn. En we moeten zorgen dat die bakens van cultuur en van gemeenschapszin voor de toekomst behouden blijven.”

 
De bisschoppen Liesen van Breda, De Korte van 's-Hertogenbosch en dominee Scheenstra van de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch onderstrepen die boodschap in hun videoboodschap voor de Open Kerkendag.

 

Mgr. De Korte benadrukt dat de kerk allereerst een huis van God is. “Mensen komen in kerken samen om God alle eer te brengen, te zingen en te bidden; te luisteren naar de Heilige Schrift en Christus te ontmoeten in het gebroken brood van de eucharistie. Zo wordt ook de onderlinge gemeenschap onder gelovigen gevoed en verdiept.”
 
Bisschop De Korte: “Veel tijdgenoten zijn niet meer gelovig, maar beschouwen kerkgebouwen wel als belangrijk religieus erfgoed. Zij kunnen genieten van de schoonheid van menige kerk en van de kerkelijke kunstvoorwerpen. De rijkdom van vele eeuwen christelijke kunst valt met name binnen onze kerken te bewonderen.” Ook hij hoopt dat veel mensen tijdens de Open Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen. “Het is uitermate belangrijk dat de deuren van onze kerken wijd open staan. Zo kunnen wij tonen dat wij  geloofsgemeenschappen zijn die hartelijk en gastvrij willen zijn voor gelovigen, zoekers en alle andere mensen.”
 
Mgr. Liesen benadrukt dat het kerkgebouw niet alleen de plaats is waar parochianen samenkomen om op zondag de Eucharistie te vieren, maar ook de plaats is van waaruit ze vertrekken. “De laatste woorden van elke viering zijn: ‘Gaat nu heen in vrede.’ De vrede die we vieren, die we van Christus hebben ontvangen, dragen we uit. En daarom is het kerkgebouw niet een gesloten gebouw, maar een open gebouw.”
 
De bisschop van Breda nodigt iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te komen nemen in de kerk: “En ik nodig parochiebesturen uit om niet alleen hun kerken open te stellen, maar ook om zichzelf te laten zien en hoe je als geloofsgemeenschap in zo’n mooie kerk je inspiratie opdoet, je ontmoeting met God hebt, die je in staat stelt mensen te ontmoeten. Op de Open Kerkendag kun je laten zien hoe dat je aanzet om actief te worden in het bezoek van zieken, in het opvangen van vluchtelingen, of het meehelpen in een Voedselbank. Op welke wijze dan ook, iets van de inspiratie en de genade die je in dit gebouw ontvangt, neem je mee. Daarom nodig ik iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te nemen in de kerk en iets te ervaren van die vrede die van God komt, die ons gegeven wordt en die wij mogen doorgeven.”
 
Bekijk hier de videoboodschap van Mgr. De Korte.
 
Klik hier om alle filmpjes te zien voor de Brabantse Open Kerkendag
 
Op de website van Open Kerken Brabant vindt u nog meer informatie; via de volgende link treft u de 4 oproepen van de verschillende personen aan om mee te doen aan de Open Kerkendag.
 
Kerken zich nog steeds via de webiste van Open Kerken Brabant  aanmelden.

 

13-10-2017