Nieuws

18 SEP

Viering Dag van de Wereldkerk op zondag 24 september

​Op zondag 24 september viert het Bisdom van ’s-Hertogenbosch de zogenoemde Dag van de Wereldkerk. Voor de feestelijke viering in de Sint-Janskathedraal zijn in het bijzonder de duizenden gelovigen in het bisdom uitgenodigd die oorspronkelijk uit andere landen komen.

Ook in ons bisdom krijgt de katholieke geloofsgemeenschap een steeds internationaler karakter. “Er zijn expats, seizoenarbeiders, maar ook mensen die om tal van redenen voor langere tijd of permanent in Nederland zijn komen wonen”, zegt father Joe Michael, pastoor in Schijndel en één van de organisators van de dag. “De Dag van de Wereldkerk is een gelegenheid de universaliteit van het geloof te delen en de veelkleurigheid van onze Kerk te vieren.”

Migrantendag
Onder de naam Migrantendag is de dag in 2009 voor het eerst georganiseerd bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het bisdom. Sindsdien werd de viering jaarlijks in een andere parochie georganiseerd. Dit jaar vindt de viering onder de naam Dag van de Wereldkerk in ’s-Hertogenbosch plaats voor het gehele bisdom.

De dag begint om 11.45 uur met een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal. Celebrant is hulpbisschop Rob Mutsaerts. De feestelijke viering wordt opgeluisterd met gezangen en gebeden in verscheidene talen. Na de H. Mis is er een moment van eucharistische aanbidding.

Bijdrage
Aansluitend is eenieder van harte welkom op het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4) voor een lunch met gerechten uit verscheidene landen. Ed Arons, voormalig hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, houdt een lezing over de specifieke bijdrage van migranten aan de opbouw van de kerkgemeenschap in Nederland. Op het Sint-Janscentrum is tevens gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dhr. Jurriaan Borst op wereldkerk@outlook.com


 

18-09-2017