Nieuws

24 AUG

'Groene' processie op Wereldgebedsdag voor de Schepping

​Op vrijdag 1 september 2017 vragen christenen in ’s-Hertogenbosch gezamenlijk aandacht voor de bescherming van de aarde, bij gelegenheid van de jaarlijkse – door paus Franciscus in het leven geroepen - Wereldgebedsdag voor de Schepping. Dat doen ze met een processie langs plaatsen in de stad waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt.

De tocht voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Op die locaties wordt aan de hand van inleidingen, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint-Janskathedraal.

Gebed en inzet
De bescherming van de aarde lijkt primair gebaat bij concrete daden. Toch wees paus Franciscus de jaarlijkse themadag nadrukkelijk aan als dag van gebed. “Dat is geen tegenstelling. Voor christenen zijn gebed en inzet voor de schepping nauw verbonden. De processie op 1 september maakt dat zichtbaar”, zegt Embregt Wever, die namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch lid is van de oecumenische werkgroep die de tocht organiseert. Wever: “Paus Franciscus spreekt van de noodzaak van een ‘ecologische bekering’. Als christenen geloven we dat de het de Heilige Geest is die bekering bewerkt, dat wil zeggen: ons doen en laten wezen wezenlijk verandert. Vandaar het belang van gebed.”

Wereldwijd
De oecumenische processie wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch en het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De deelnemers verbinden zich met miljoenen christenen wereldwijd die jaarlijks op 1 september stilstaan bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. Paus Franciscus heeft kort na het verschijnen van zijn ‘groene’ encycliek Laudato Si’, 1 september uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping. Hij sloot daarmee aan bij onder meer het initiatief van de Orthodoxe Kerk die als sinds 1989 op 1 september een dergelijke gebedsdag houdt die ook door de Wereldraad van Kerken wordt ondersteund

Programma
Het programma begint op 1 september om 13.30 uur met een openingsviering in de Grote Kerk. De processie voert vanaf 14.15 uur langs de biologische markt (Markt), het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat, Het Bossche Broek, de Zusters van de Choorstraat (Papenhulst), naar de tuin van de Sint-Janskathedraal. Van elke ‘statie’ wordt een symbool meegenomen naar de Sint-Jan waar om 17.00 uur een afsluitende gebedsviering plaatsvindt. Voorgangers daarin zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte.

Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de vieringen en processie op vrijdag 1 september. Vanaf 13.15 uur is de ontvangst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). De slotviering in de Sint-Janskathedraal eindigt rond 17.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Embregt Wever: 073 – 523 20 34 / ewever@bisdomdenbosch.nl

 

24-08-2017