Nieuws

22 AUG

Inspiratiedag tiener- en jongerenwerk op 18 november

​Voor vrijwilligers, professionals, jongeren en ieder die actief is in het tiener- en jongerenwerk organiseert Jong Katholiek op 18 november in Utrecht een inspiratiedag. Een gelegenheid om zelf inspiratie op te doen voor het vormgeven van het jongerenwerk binnen jouw gemeenschap of parochie. Een dag om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen.

Op deze dag denken we na over wat discipel, leerling van Jezus zijn in onze tijd betekent. Hoe werkte dat eigenlijk tussen Jezus en zijn leerlingen? En na Pinksteren tussen de leerlingen van Jezus en hun eigen leerlingen? Over de leerlingen van Paulus lezen we in handelingen en de brieven. Ze kijken van hun leermeester af hoe je als christen zou mogen leven. Hoe je bidt, hoe je evangeliseert, hoe je dienstbaar wordt.

Ook wij hebben leerlingen. Onze methodes en middelen verschillen nogal van de leraren van toen en tegelijk merken we dat ook nu nog het meeste leren gaat naar de wijsheid ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Hoe laten wij ons ‘in de kaart kijken’ door onze leerlingen? Hoe goed is onze band met hen en hoe betekenisvol is dat? En rusten we hen toe om op hun beurt leerlingen te maken, leerlingen van Christus? We nodigen sprekers en leiders uit, uit de volle breedte van de kerk om van elkaar te leren. We willen allemaal graag leerlingen die groeien, wat vraagt dit dan van ons?

Michel Remery en Tim Schilling
De eerste twee sprekers zijn inmiddels bekend! Fr. Michel Remery, werkzaam voor de raad van Europese Bisschoppen en bekend van “Twitteren met GOD”, vertelt over best practices in Europa. Dr.Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) legt de focus op discipelschap anno nu en zal samen met andere sprekers een aantal concrete voorbeelden introduceren.

Deze dag geeft jou nieuwe tools die het tiener- jongerenwerk in jouw parochie duurzaam maken en de opbouw van de gemeenschap versterken. Hoe kun jij daar als begeleider concreet aan meewerken? Deze dag helpt ons een stap verder om niet alleen evenementen te organiseren, maar langdurig met de jonge generatie in jouw gemeenschap op te trekken, in navolging van Christus.

Datum: Zaterdag 18 november
 
Tijd: Deur open vanaf 09:30u. - Start 10:00u. - Einde: 15:00u.

Locatie: Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Aanmelden: info@jongkatholiek.nl (Voor 10 november in verband met reserveren lunch) 

Entree: Vrijwillige bijdrage

Deze dag is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de zeven bisdommen samenwerken.

 

22-08-2017