Nieuws

07 AUG

Kerkproeverij, Open Monumentendag en Open Kerkendag

​Liefst drie initiatieven bieden mensen na de zomer de gelegenheid tot een hernieuwde of andere kennismaking met de kerken in ons bisdom. Parochies openen de kerkdeuren voor de zogenoemde Kerkproeverij op 9-10 september, de Open Monumentendag in datzelfde weekend en de Brabantse Open Kerkendag op zondag 26 november.

In parochies die deelnemen aan de ‘Kerkproeverij’ nodigen parochianen, familie, buren of bekenden uit om in het weekend van 9 en 10 september weer eens mee te gaan naar de kerk. Parochies in ons bisdom sluiten daarmee aan bij een landelijk initiatief van de Raad van Kerken samen met andere kerken en gemeenschappen onder de naam ‘Kerkproeverij’, naar het succesvolle Britse voorbeeld ‘Back to church’. Meer informatie vindt u op www.kerkproeverij.nl.

Bij gelegenheid van Kerkproeverij presenteert uitgeverij Adveniat een brochure, getiteld ‘Rooms-katholiek in deze tijd’. Het gaat in op verschillende vragen die mensen kunnen hebben als ze voor het eerst in lange tijd weer een keer mee gaan naar de kerk, of daar voor het eerst komen, zoals: Wat inspireert je? Hoe is het om rooms-katholiek te zijn? Wat gebeurt er tijdens de eucharistie? Wat betekent geloof voor de samenleving?

Open Monumentendag
In datzelfde weekend van 9 en 10 september verwelkomen meerdere parochies met één of meer monumentale kerkgebouwen belangstellenden en bieden hen een rondleiding aan of andere activiteiten. De Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van “Boeren, burgers en buitenlui”. Een historische kreet waarmee stadsomroepers destijds de aandacht van het publiek trokken. Het thema benadrukt de relatie tussen stad en land en bijbehorende monumenten. Kijk voor deelnemende kerken op: www.openmonumentendag.nl

Open Kerkendag Brabant

Op zondag 26 november tenslotte wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Het streven is dat op die zondag honderden kerken – protestants en katholiek, plus zoveel mogelijk herbestemde kerken – in de provincie zijn geopend. Het evenement – een initiatief van de Brabantse Hoeders - wil Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken.

De bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch houden mensen graag betrokken bij hun religieus erfgoed en zijn actief betrokken bij de organisatie van de dag. In een recente brief aan de parochies benadrukt bisschop Gerard de Korte verder dat de kerkgebouwen van de parochies op de eerste plaats het huis van God zijn. “Het bisdom wil graag participeren in de Open Kerkendag om juist die kant van het kerkgebouw te benadrukken en dat er rondom de prachtige kerkgebouwen, hartelijke en open parochiegemeenschappen hun gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus vieren.”

De bisschop wijst er daarnaast op dat hoewel het niet altijd mogelijk is, de beste optie om een kerkgebouw te behouden voor de toekomst het garanderen van voortgezet gebruik is van de functie waarvoor het gebouw oorspronkelijk bedoeld is. Meer informatie over de Brabantse Open Kerkendag vindt u op www.openkerkenbrabant.nl

 

07-08-2017