Nieuws

15 JUN

Tweede brief bisschop over oecumenische gebedsviering

Mijn recente Pinksterbrief over de oecumenische gebedsdienst in de kathedraal bij gelegenheid van roze zaterdag op 24 juni en over het thema Kerk en homoseksualiteit was bedoeld om ont-stane spanningen binnen ons bisdom tot rust te brengen. Helaas moet ik constateren dat mij dat niet gelukt is. Mijn genuanceerde leerstellige en pastorale brief is bij velen niet geland. Homo-seksualiteit blijft binnen onze Kerk een open zenuw.

Klik hierom de rest van de brief te lezen.

15-06-2017