Nieuws

14 JUN

Inkomsten uit Kerkbalans daalden in 2015 met 2,4%

​De inkomsten voor Rooms-Katholieke parochies uit Kerkbalans zijn in 2015 met 2,4 procent gedaald. In dat jaar werd ruim € 49 miljoen opgehaald met de Actie Kerkbalans, dat is € 1,2 miljoen minder dan in 2014 (- 2,4%). Deze daling valt wel iets lager dan in de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vandaag vrijgegeven cijfers over 2015.

Gekeken naar de ontwikkeling per bisdom laat alleen bisdom Rotterdam een stijging van de inkomsten uit Kerkbalans zien, met 6,6%. Alle andere bisdommen kennen een daling. Deze varieert van een daling met 1,3% in bisdom Groningen tot een daling met 6,5% in het bisdom Den Bosch.

Wat betreft het aantal bijdragers blijkt dat 34% van de katholieke huishoudens geeft voor Kerkbalans, dat is twee procentpunten lager dan in 2014. Daarmee zet de trend van minder deelname aan Kerkbalans zich voort. De daling van het percentage bijdragende huishoudens heeft zich in de afgelopen jaren het sterkst voorgedaan in de bisdommen Breda en Den Bosch. In deze twee bisdommen is ook de grootste daling in de opbrengsten te zien.

Op basis van de trend in de opbrengsten in 164 parochies kan de opbrengst van Kerkbalans in 2016 worden geprognosticeerd. Naar verwachting zijn de opbrengsten in dat jaar gedaald met 3,5%, naar een bedrag van € 47,6 miljoen.

Het blijft dus voor veel parochies een grote zorg: ondanks de trouwe inzet van vrijwilligers blijven de inkomsten uit de Actie Kerkbalans achter. Ook andere inkomstenbronnen leveren onvoldoende op om de hoge kosten het hoofd te bieden. De resultaten uit inkomsten Kerkbalans 2015 laten dit ook zien.

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkt -samen met Baukje Stam, adviseur communicatie en geldwerving-, op dit moment aan een uitdagend en vernieuwend meerjarenprogramma voor parochies over geldwerving en communicatie. Het doel is om het kennisniveau op het gebied van geldwerving en communicatie in de parochies te verhogen. Hiermee wordt geprobeerd de dalende lijn van de bijdrage voor Kerkbalans te doorbreken.

Bekijk hiereen overzicht van de Kerkbalanscijfers 2015.

 

14-06-2017