Nieuws

12 MEI

In Memoriam A. Peters

Op 9 mei 2017 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde heer Arnoldus Peters, emeritus-pastoor van de parochie Sint Jan de Doper te Ewijk.
 
De zeereerwaarde heer Peters werd geboren in Rotterdam op 9 juni 1920 en tot priester van de Orde Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding (trappisten Koningshoeven) gewijd op 7 maart 1948. Per 27 maart 1968 is hij geïncardineerd in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Hij was in het bisdom werkzaam als kapelaan te Lith (parochie H. Lambertus) van 1960 tot 1963, als kapelaan te Nijmegen (parochie Christus Koning) van 1963 tot 1965, als kapelaan te Aarle-Rixtel (parochie O.L. Vrouw Presentatie) van 1965 tot 1968 en als kapelaan te Tilburg (parochie
H. Willibrordus-Loven) van 1968 tot 1969.
Per 11 juli 1969 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie Sint Jan de Doper te Ewijk uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 juli 1985 eervol ontslag is verleend.
 
Moge hij rusten in vrede!
 

De uitvaart zal plaatsvinden op dinsdag 16 mei om 10.30 in de H. Johannes de Doperkerk te Ewijk, waarna aansluitend de teraardebestelling op het kerkhof aldaar zal plaatsvinden.

 

12-05-2017