Nieuws

04 MEI

In Memoriam C.F.J. Teunissen

​Op 30 april 2017 is overleden de zeereerwaarde heer Cornelis Franciscus Johannes Teunissen, emeritus-pastoor van de parochies H. Laurentius te Vierlingsbeek en H. Antonius Abt te Maashees, thans behorend tot de parochie Maria, Moeder van de Kerk te Sint Anthonis.

Emeritus-pastoor Teunissen werd geboren in Sambeek op 5 december 1939 en tot priester gewijd op 23 mei 1964. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Malden (parochie H. Antonius Abt) van 1964-1967, als kapelaan te Zeelst (parochie H. Willibrordus) van 1967-1974 en vanaf 1969 tevens lid van het priesterteam van het dekenaat Veldhoven, als pastor van de St. Maartenskliniek te Beek-Ubbergen van 1974-1977, als kapelaan te Beneden-Leeuwen (parochie H. Willibrordus) van 1977-1980 en tenslotte als pastoor te Vierlingsbeek (parochie H. Laurentius), als rector van de kapel H. Antonius Abt te Groeningen en als pastoor te Maashees (parochie H. Antonius Abt) vanaf 1980, uit welke functies hem op 1 januari 2016 eervol ontslag werd verleend.
Moge hij rusten in vrede!

 

N.B.
- Zijn uitvaart zal komende zaterdag 6 mei om 14.00 uur plaatsvinden in de kerk van Holthees/Smakt te Smakt (St. Jozeflaan 54, 5817 AD)

 

04-05-2017