Nieuws

28 APR

Vragen voor Bisschoppensynode over jongeren naar parochies

​In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend Document voor de synode. De Nederlandse Bisschoppenconferentie verstuurt de lijst en het Voorbereidend Document via de bisdommen aan de pastorale teams in de parochies.

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft de vragen en het Voorbereidend Document vandaag naar de parochies verzonden. Het verzoek aan de pastorale teams is het document en de vragen te bespreken binnen het team en met jongerengroepen. Zo kunnen ook jongerengroepen meedenken in de voorbereiding op de synode.

Jongeren betrekken
Om jongeren meer bij het proces van de synode te betrekken organiseert de afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch twee avonden. Bij beide bijeenkomsten is namens de bisdomstaf mgr. Rob Mutsaerts aanwezig om te luisteren naar wat jongeren te zeggen hebben.

1. Aan de slag met de synode!
Inspiratieavond voor pastores en betrokkenen rondom jongerenwerk

Tijdens deze avond worden de drie delen van het Voorbereidend Document voor de Bisschoppensynode verkend, getiteld ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van roepingen’. Het document geeft veel waardevolle richtlijnen voor het jongerenwerk. Over ieder deel wordt een korte inhoudelijke inleiding gegeven, gevolgd door gelegenheid daarover verder in gesprek te gaan. In de bijeenkomst worden daarnaast aanknopingspunten aangereikt hoe jongeren in de parochie concreet kunnen worden betrokken bij het synode-proces.

Datum: Maandag 15 mei 2017
Tijd: 19.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 18.30 u)
Locatie: Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch
Opgave: tot 12 mei via jongeren@bisdomdenbosch.nl

2. Laat JOUW stem horen!
Inspraakavond voor jongeren (16-30 jaar)
Jongeren hebben de Kerk veel te zeggen! Op deze avond nodigen we jongeren (kerkelijk en niet-kerkelijk betrokken) van harte uit om hun stem te laten horen. Met behulp van verschillende interactieve werkvormen komt hun mening duidelijk naar voren.

Datum: Donderdag 8 juni 2017
Tijd: 18.00 uur  Gezamenlijke maaltijd en inloop
        19.00 uur  Laat JOUW stem horen!
        22.00 uur  Afsluiting en napraten met een borrel (voor wie wil)
Locatie: Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch
Opgave: Tot 5 juni via jongeren@bisdomdenbosch.nl of Facebook.

Vervolg
Pastorale teams leveren de antwoorden op de vragenlijst uiterlijk maandag 26 juni 2017 in bij het bisdom. De bisdommen maken een samenvatting van de antwoorden en sturen deze door aan het Secretariaat van de Nederlandse Kerkprovincie. De resultaten worden verwerkt tot één document dat vanuit Nederland aan het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode wordt verzonden.

Overigens zet het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome eind mei 2017 via een eigen website ook een online enquête uit, die jongeren uit de hele wereld in kunnen vullen.

Jongeren, geloof en onderscheiding van de roeping
Het Voorbereidend Document gaat in op sociale en culturele dynamieken, loopt het proces van onderscheiding na en behandelt punten voor een pastoraal roepingenprogramma. Het waardeert de jongere generaties positief. “Door de jongeren zal de Kerk de Heer horen die ook vandaag nog spreekt”, zegt het met een verwijzing naar Samuël en Jeremia (vgl. 1 Sam. 3, 1-21, Jer. 1, 4-10). Beiden waren jong toen ze de stem van de Heer hoorden.

Het Voorbereidend Document haalt de woorden van Jezus aan: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt” (Joh. 15, 16-17) en zegt: “Voor elke persoon krijgt de roeping lief te hebben concreet vorm in het dagelijkse leven via een reeks keuzes die hun uitdrukking krijgen in levensstaten (huwelijk, het gewijde ambt, godgewijd leven, enzovoort), beroepen, vormen van sociaal en maatschappelijk engagement, levensstijl, het gebruik van tijd en geld, enzovoort.”

Lees hier het Voorbereidend Document,inclusief de vragenlijst voor de Gewone Algemene Bisschoppensynode van oktober 2018 over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

  

28-04-2017