Nieuws

10 APR

Goede Week en Pasen in de Sint-Janskathedraal

Na Palmzondag begint de Goede Week waarin we het lijden en sterven van Jezus herdenken om in de nacht van zaterdag op zondag tijdens de Paaswake de opstanding van Christus te vieren. In de Goede Week is er een aantal bijzondere liturgische plechtigheden, waarin bisschop De Korte voorgaat. Iedereen is van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

Hierbij het overzicht van vieringen in de Bossche Sint-Janskathedraal:

Dinsdag: Kruisweg met bisdompersoneel
Dinsdagmiddag 11 april wordt om 15.00 uur in de kathedraal de kruisweg gebeden door Bisschop De Korte samen met zijn bisdompersoneel, als voorbereiding op het Paastriduüm.

Woensdag: Chrismamis
Woensdagavond 12 april om 19.00 uur is er de Chrismamis in een vernieuwde opzet, waarin de priesters van het bisdom samen met de bisschop concelebreren. In deze viering zegent de bisschop de heilige Oliën die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten: doopsel, vormsel, priester- en diakenwijding en ziekenzalving.

Witte Donderdag
Op de donderdag voor Pasen wordt het Laatste Avondmaal herdacht, dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen heeft gevierd en waarin eucharistie en priesterschap zijn ingesteld. Bisschop De Korte viert de liturgie van Witte Donderdag op 13 april om 19.30 uur in de Sint-Jan.
 
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag wordt in alle christelijke kerken het lijden en sterven van Christus herdacht. Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar dat er geen eucharistieviering gehouden wordt. De herdenking van het lijden en sterven van de Heer is om 15.00 uur in de Sint-Jan. Tijdens deze plechtigheid zal het lijdensverhaal in het latijn gezongen worden, waarna er gelegenheid is tot kruishulde. Tijdens de kruishulde wordt onder andere het motet “Miserere mei” van Allegri gezongen door de Schola Cantorum. Om 19.00 uur zal de kruisweg worden gebeden.
 
Paaswake
Tijdens deze wake wordt Christus’ overgang van de dood naar de verrijzenis gevierd. De viering is rijk aan symbolische tekenen als licht (nieuw paasvuur), water (zegening doopwater) en eucharistie. Bij aanvang van de plechtigheid wordt het paasvuur ontstoken en gezegend, waaraan de paaskaars wordt aangemaakt. Zaterdag 15 april om 22.00 uur in de Sint-Jan.

Paaszondag
Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt Jezus’ verrijzenis uit de dood gevierd. Op 16 april viert bisschop De Korte de pontificale H. Mis om 10.00 uur in de Sint-Jan.

 

De liturgische zang bij alle vieringen zal verzorgd worden door de Schola Cantorum, die Sangeren Onser Liever Vrouwen.

 

10-04-2017