Nieuws

10 APR

Wereldjongerendag: God gave talent!

Op Palmzondag wordt jaarlijks in bisdommen wereldwijd Wereldjongerendag gevierd. De Wereldjongerendag in het bisdom van ’s-Hertogenbosch vond gisteren plaats in de parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen. 

palmzondag 2017.jpgJongeren en tieners uit het hele bisdom kwamen samen rond het thema ‘God gave talent’. “Een heerlijke zonnige dag, waarop tieners en jongeren uit ons bisdom samen mochten komen met het gegeven dat er op heel veel verschillende plaatsen in heel de wereld tieners en jongeren samenkomen”, zegt Ingrid van Zeeland van Jong Bisdom Den Bosch, de jongerenafdeling van het bisdom.

Na de eucharistieviering in de kerk van de H. Antonius Abt gingen de jongeren met die talenten aan het werk, vanuit het geloof dat God ieder mens talenten geeft. Daarmee zochten ze aansluiting bij wat paus Franciscus opmerkt in zijn boodschap voor de 32ste Wereldjongerendag: “Als God een jongen of meisje aanraakt in het hart, is hij/zij is staat om grootse dingen te doen!

In vier workshops konden de tieners en jongeren op heel gevarieerde wijze met hun talenten aan de slag. In een zogenoemde ‘escaperoom’ werden ze gedwongen om die talenten in te brengen om aan de hand van cijfertjes en puzzels gezamenlijk codes te maken die hen in staat stelden zich te bevrijden uit het kerkgebouw.

In een workshop rondom de boodschap van de paus stonden geloof, hoop en liefde centraal. Andere tieners en jongeren staken de handen uit de mouwen in de workshop ‘zorg voor de ander’; ze maakten een wandeling met ouderen uit een kloosterbejaardenoord, afgesloten met een ijsje. In de workshop ‘Maria in beeld’ werden jongeren uitgedaagd om op een stuk boomstam op artistieke wijze uiting te geven aan dat waarvoor ze dankbaar zijn. De boomstam stond symbool voor Maria die geworteld was in haar geloof.

De dag werd afgesloten met een ‘blind date’: een optreden van de blinde kleinkunstenares Charlotte Glorie die op geheel eigen wijze aansluit bij de boodschap van paus Franciscus.

 

10-04-2017