Nieuws

01 APR

Mgr. De Korte feliciteert bisdom Groningen-Leeuwarden

Bisschop Gerard de Korte verliest met de benoeming van vicaris-generaal Ron van den Hout tot nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden een betrouwbare en hardwerkende naaste medewerker. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de pastorale beroepskrachten en de besturen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Beste broeders en zusters,
 
Het was voor mij duidelijk dat een van de Nederlandse bisdommen een priester met  bestuurlijke ervaring zou moeten afstaan om bisschop van Groningen-Leeuwarden te worden.
 
Dezer dagen is duidelijk geworden dat paus Franciscus mijn vicaris-generaal dr. Ron van den Hout heeft benoemd tot bisschop van het noorden.
 
De keuze van paus Franciscus betekent dat ons bisdom ’s-Hertogenbosch een groot offer moet brengen.
 
Ik heb Ron in het afgelopen jaar leren kennen als een gemoedelijke Brabantse priester.
 
Door de benoeming van dr. Van den Hout tot nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden verlies ik een betrouwbare en hardwerkende naaste medewerker.
 
Ik krijg hem echter als collega in de Bisschoppenconferentie terug.
 
de korte en van den hout.jpg
foto: Ramon Mangold
 
Ik feliciteer de gelovigen van mijn oude bisdom met de nieuwe bisschop en hoop en verwacht dat zij hem op een hartelijke wijze zullen begroeten.

In de komende tijd zal ik mij beraden hoe de staf van ons bisdom zal worden vormgegeven.

Laten wij vol vertrouwen blijven bouwen aan onze geloofsgemeenschap.
Voor nu wens ik u  een goede opgang naar het Paasfeest.

In Christus verbonden,

Mgr. dr. Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch
 
 
Klik hiervoor de pastorale handreiking bij de benoeming van mgr. Van den Hout

 

01-04-2017