Nieuws

06 MRT

​Ze zijn als een spiegel

 

​Afgelopen zondag vond in de kathedraal de plechtigheid van de uitverkiezing plaats. Een bijzondere viering waarin de catechumenen, geloofsleerlingen, uit het bisdom officieel aan de bisschop vroegen om toegelaten te worden tot de sacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie.
 
Mgr. De Korte sprak over de veertigdagentijd, als bijzondere tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen. Een tijd van soberheid en inkeer, van bezinning op ons leven als christen en op ons doopsel. De meeste gelovigen zijn als klein kind gedoopt – zo zei de bisschop - en het doopsel is dan ook een gegeven, iets waar we niet zo bij stil staan. De geloofsleerlingen, die nu vanuit het gehele bisdom bijeen zijn gekomen en hier getuigen van hun geloof en hun wens om gedoopt te worden, zijn voor ons dan ook als een spiegel.
De bisschop sprak tot de gelovigen in de kathedraal, maar deed in feite een oproep aan alle katholieken van ons bisdom om te kijken naar deze geloofsleerlingen. Ze zijn als een spiegel! Hoe vitaal is uw christelijk leven? Met hoeveel enthousiasme en overtuiging staat u als christen in de wereld? Wat betekent het voor u om gedoopt te zijn? Zij bereiden zich intens voor om in de paasnacht opgenomen te worden in de R.K.-Kerk. Hoe aandachtig en vurig bereiden wij ons voor op de hernieuwing van onze doopgeloften?
En de bisschop herinnerde nog maar eens aan hetgeen hij geschreven heeft in de beleidsnotitie Samen bouwen in vertrouwen: ‘Er is zoveel katholiek leven als katholieken zelf waar maken.’ 
Plechtigheid UItverkiezing 2017 - nr 1.JPG

Na de homilie werden de geloofsleerlingen bij name opgeroepen. Na een korte ondervraging volgden de uitverkiezing en de speciale voorbede.  

Plechtigheid Uitverkiezing 2017 - nr 2.JPG
Vervolgens werden de handen van de geloofsleerlingen gezalfd met de catechumenenolie, als teken dat de kracht van Christus, de Heiland, hen mag sterken.
Plechtigheid Uitverkiezing 2017 - nr 3.JPG
De geloofsleerlingen gaan nu veertig dagen verder als doopleerlingen. Veertig dagen om als het ware de puntjes op de i te zetten en zich voor te bereiden op de paasnacht waarin ze opgenomen worden in de R.K.-Kerk.
 
Foto’s: Albert van Geven

 

06-03-2017