Nieuws

20 FEB

in Memoriam J.G.W. Stevens

​Op 18 februari 2017 is te Cuijk overleden de zeereerwaarde heer Johannes Gerardus Wilhelmus Stevens, emeritus-pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Beers.

De zeereerwaarde heer Stevens werd geboren in Vortum-Mullem op 27 april 1929 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 12 juni 1954. Hij was werkzaam als kapelaan te Vierlingsbeek (parochie H. Laurentius) van 1954 tot 1956, als vice-prefect aan het Seminarie te Sint-Michielsgestel van 1956 tot 1965 en als moderator-godsdienstleraar van het Carolus Borromeus College te Helmond van 1965 tot 1976.  Per 1 februari 1976 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie Heilige Lambertus te Beers uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 juli 1994 eervol ontslag is verleend.
Daarnaast was pastor Stevens van 1 januari 1984 tot 1 oktober 1998 werkzaam als iudex (rechter) aan de Kerkelijke Rechtbank van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: vrijdag 24 februari 2017 om 10.30 uur in de Heilige Lambertus kerk te Beers.
20-02-2017