Nieuws

17 FEB

Bisschop De Korte neemt Roois boek in ontvangst

rooi.jpgDonderdag 16 februari heeft bisschop De Korte het boek ‘Rondom Sint-OedenRode’ in ontvangst genomen. De presentatie van dit boek over macht, religie en cultuur in de Meierij, werd eind december vorig jaar in Sint-Oedenrode gepresenteerd tijdens een klein symposium. Mgr. De Korte was toen niet in de gelegenheid om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. Deze donderdag werd het boek daarom aangeboden aan de Bossche bisschop in het Bisschophuis aan de Parade in ’s-Hertogenbosch.

Namens de redactieraad van het boek, bestaande uit prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, dr. Véronique Roelvink en drs. Jac. Biemans, en namens de dertien schrijvers bood drs. Richard de Visser het boek aan. Pastoor-deken Vincent Blom was namens de H. Odaparochie getuige van dit moment.

Het boek ‘Rondom Sint-OedenRode’ beschrijft zo’n 1300 jaar Rooise historie. Centraal door deze geschiedschrijving loopt de heilige Oda, de Schotse Koningsdochter die zich hier aan het einde van de zevende eeuw vestigde. Oda staat aan het begin van de kerstening van de (zuidelijke) Nederlanden. Zij was tijdgenoot van de heilige Willibrord en heeft haar naam gegeven aan gemeente en parochie. De dertien schrijvers, waaronder de in Rooi woonachtige Richard de Visser, beschrijven haar leven, haar sterven, de opkomst van haar verering als heilige en de voor haar gestichte kapittelkerk. Ook de Oda-verering door de jaren heen komt aan bod. Deze verering kende perioden van bloei, neergang en van hernieuwde belangstelling voor deze heilige.

Bisschop De Korte toonde zich zeer belangstellend in de figuur van de heilige Oda, het Odakapittel en de geschiedenis van het kerkelijk leven in de Meierij. Het aangeboden boek vormt een goede bijdrage aan de kennismaking van de bisschop met zijn nieuwe bisdom. Volgende maand is het een jaar geleden dat Mgr. De Korte werd benoemd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. En, toeval bestaat niet, op de feestdag van de translatie van de relieken van de heilige Oda, 14 mei, werd hij geïnstalleerd in de Bossche St. Jan. Om nog een andere reden is 14 mei een voor Sint-Oedenrode een belangrijke datum: 14 mei 1966 werd Mgr. Bekkers er begraven aan de voet van de Odakapel.

‘RondomSint-OedenRode’, een historie van het kerkelijk leven in de Meierij. Bisschop De Korte was onder de indruk van het geschiedkundig werk en dankte allen die er een bijdrage aan geleverd hebben.

17-02-2017