Nieuws

25 NOV

In Memoriam W.I.G. Hulskorte

Op 25 november 2016 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Ignatius Gerardus Hulskorte, emeritus-pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Reusel.

De zeereerwaarde heer Hulskorte is geboren in Nijmegen op 12 november 1930 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 6 januari 1974. Hij was achtereenvolgens werkzaam in de parochie Verrijzenis van Christus te Nijmegen als pastoraal werker van 1972-1974, als kapelaan van 1974- 1979 en als pastoor van 1979 tot 1989. Per 1 augustus 1989 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Reusel, naast welke functie van 1992 tot 1993 tevens pastoor van de parochies te Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel was. Per 1 juli 1998 werd aan pastoor Hulskorte wegens emeritaat eervol ontslag verleend.

In zijn emeritaat is hij van 2000 tot 2002 nog actief geweest als waarnemend pastoor van de parochies H. Lambertus te Beers, H. Johannes de doper te Gassel en H. Lambertus te Escharen en van 2004 tot 2006 als waarnemend pastoor van de parochies H. Johannes Geboorte te Duizel en H. Lucia te Steensel.
 
Moge hij rusten in vrede!


N.B. Nadere gegevens over de uitvaart volgen.

 

25-11-2016