Nieuws

21 NOV

In Memoriam drs. Th.E. van Lierop

Op 18 november 2016 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer drs. Thomas Emmanuel van Lierop, emeritus-pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Helmond.

 

De zeereerwaarde heer Van Lierop werd geboren in Vught op 24 december 1924 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 11 juni 1949. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Geffen (parochie H. Maria Magdalena) van 1949-1952, als kapelaan te Eindhoven (parochie St. Trudo) van 1952-1954, als kapelaan te Tilburg (parochie HH. Martelaren van Gorcum) van 1954-1956 en als kapelaan te Mierlo-Hout (parochie H. Lucia) van 1956-1969. Per 31 oktober 1969 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Helmond, naast welke functie hij tevens deken was van het Dekenaat Helmond en lid van het Kathedraal Kapittel van 1973 tot 1985. Per 1 september 2002 werd aan pastoor Van Lierop wegens emeritaat eervol ontslag verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: vrijdag 25 november 2016 om 11.00 uur in de H. Luciakerk te Mierlo-Hout (Helmond), waarna begrafenis plaatsvindt op de parochiekerkhof aldaar.

 

21-11-2016